Nazorg en controle

Nazorg en controle

Is de behandeling afgerond? Dan blijft u nog een tijd onder controle. Vaak krijgt u ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.
 De controles bestaan uit bezoeken aan de longarts, de verpleegkundig consulent longoncologie of de huisarts. De controlebezoeken zijn bedoeld om:

  • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen
  • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
  • bij mensen die niet meer beter worden: bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt, welke klachten er zijn en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen.

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:

  • een gesprek over hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen of late gevolgen. En of u last heeft van psychische of sociale klachten.
  • een lichamelijk onderzoek
  • beeldvormend onderzoek zoals een CT-scan

Hoe vaak en hoe lang u gecontroleerd wordt en waar de controles uit bestaan, hangt af van de soort kanker en de behandeling die u heeft gehad. Uw arts of verpleegkundige zal u hierover informeren.