Zoeken

205 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt. De datum staat voor de datum van opening van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). DBC's zijn onderverdeeld in een start (initiële) DBC en een vervol

Veelgestelde vragen

U kunt een gift doen via de stichting Vrienden van CWZ . Met de inkomsten van deze stichting realiseert CWZ extra voorzieningen voor patiënten zoals speelgoed voor de kinderafdeling of een sfeervolle

Veelgestelde vragen

Voor informatie over onderzoek en een overzicht van de lopende studies op de IC kijkt u op de pagina Wetenschappelijk onderzoek .

Veelgestelde vragen

De lengte van de vragenlijst verschilt per onderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld genomen, kost het beantwoorden van de vragen zo’n 5 à 10 minuten.

Veelgestelde vragen

Dankzij dit panel kunnen wij nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen toetsen bij onze patiënten en door marktonderzoek behoeften van patiënten in kaart brengen. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van

Veelgestelde vragen

Heeft u bij ons op de IC gelegen en heeft u vragen, opmerkingen of klachten: blijf er niet alleen mee rondlopen. Ook als u naderhand nog eens wilt zien hoe de IC er vanuit een ander perspectief uitzie

Veelgestelde vragen

Ja, we verwerken alle resultaten van een onderzoek anoniem. In een onderzoek vragen wij u niet om persoonlijke gegevens die tot u herleidbaar zijn.

Veelgestelde vragen

Deelname aan een onderzoek is geheel vrijblijvend en niet verplicht. U hoeft de vragenlijst niet in te vullen.

Veelgestelde vragen

Dat verschilt per onderzoek. Dit wordt in de uitnodiging altijd verteld. Meestal duurt het invullen tussen de 5-15 minuten.

Veelgestelde vragen

Terminale zorg is zorg voor patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor terminale zorg moet de arts een terminaal verklaring afgeven. Daar staat in dat d

Veelgestelde vragen

Wilt u een second opinion, bespreek dit dan met uw eigen arts. Ga altijd bij uw verzekeraar na of hij de second opinion vergoedt.

Veelgestelde vragen

Dat kan op verschillende manieren: Verander ze zelf op patiëntportaal MijnCWZ , onder ‘Mijn Gegevens’. Stuur een e-consult in MijnCWZ naar ‘Registratie patiëntgegevens’. Stuur een e-mail naar inschrij

Veelgestelde vragen

Op het betaalde parkeerterrein zijn nog 10 grotere parkeerplaatsen voor invaliden. Als hier ook geen plek is, zult u een gewone parkeerplaats moeten zoeken. Alle parkeervoorzieningen vallen onder de v

Veelgestelde vragen

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Klik hier om u aan te melden voor het CWZ-panel.

Veelgestelde vragen

Bel op werkdagen naar P&O, tel: (024) 365 51 00.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u het actuele overzicht.

Veelgestelde vragen

De operatietafel is smal zodat het operatieteam overal makkelijk bij kan tijdens de operatie en niet helemaal over u heen hoeft te buigen. Tijdens uw operatie staan soms wel vijf mensen om u heen. Zij

Veelgestelde vragen

De operatiekamer is met de jaren behoorlijk veranderd. Waar de chirurgen vroeger met open ramen opereerden zijn ruimtes nu afgesloten en heerst er een hoge druk. Deze luchtdrukbeheersing is nodig om d

Veelgestelde vragen

De OK is 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar open. Waneer u 's nachts met spoed geopereerd moet worden, staat er een OK-team klaar om u op te vangen. Het kan zijn dat de verpleegafdelingen vol zijn

Veelgestelde vragen

Bent u in het ziekenhuis, dan kunt u de verlichte bordjes Nachtuitgang volgen (tussen 21.00 uur en 7.00 uur zijn deze verlicht). Deze bordjes leiden naar het Spoedplein, B54. Komt u van buiten, dan ku