Zoutbelastingstest

Een zoutbelastingstest wordt meestal na een bloed- en/of urineonderzoek gedaan.

Als uit een of beide testen blijkt dat u hyperaldosteronisme hebt, wordt een zoutbelastingstest gedaan om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen.

Hoe verloopt een zoutbelastingstest?

Een zoutbelastingstest wordt tijdens een dagopname gedaan. U krijgt een infuus in uw arm waarin een zoutoplossing zit. Dit krijgt u vier uur lang. Voor en na het onderzoek wordt uw bloed gemeten. Zo wordt bepaald wat het aldosterongehalte is. Als u hyperaldosteronisme hebt, daalt het aldosteron niet of te weinig na het zoutinfuus, anders wel.

Waar vindt een zoutbelastingstest plaats?

Een zoutbelastingstest wordt tijdens de dagopname gedaan.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.