Visual Evoked Potential (VEP)

Met dit onderzoek worden de reacties van de oogzenuw en hersenen op knipperende blokjes op een TV-scherm en/of lichtflitsen onderzocht.

U krijgt een VEP (visual evoked potential) onderzoek. Hiermee wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Hoe verloopt een VEP?

 • Tijdens het onderzoek zit u op een stoel of ligt u op een bed.
 • De laborant vraagt u of u zich zoveel mogelijk kunt ontspannen.
 • Door de laborant worden enkele elektroden (kleine metalen plaatjes) op de huid van uw hoofd geplakt.
 • Vóór u wordt een klein televisiescherm geplaatst. Op het scherm verschijnt een patroon van witte en zwarte blokjes in de vorm van een schaakbord.
 • Dit patroon gaat vervolgens knipperen.
 • De laborant vraagt u om naar een punt op het scherm te kijken.
 • Een andere test wordt uitgevoerd met een speciale bril, die lichtflitsen geeft.
 • De elektroden vangen de reacties van de oogzenuw en de hersenen op en geven deze door aan de computer voor verdere verwerking.
 • Elk oog wordt afzonderlijk onderzocht door de ogen beurtelings af te dekken.
 • Per oog wordt minimaal 2 keer een meting gedaan om een betrouwbare meting te krijgen.

Hoe bereidt u zich voor op een VEP?

 • Vóór het onderzoek moeten uw haren gewassen zijn, eventueel al de avond van tevoren. 
 • Gebruik na het wassen geen haarlak, vet, crème of gel en zorg ervoor dat uw haar droog is als het onderzoek begint.
 • Wanneer u een bril of contactlenzen draagt, moet u die ook dragen tijdens het onderzoek.

Waar vindt een VEP plaats?

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie.

Hoe krijgt u de uitslag van een VEP?

De geregistreerde gegevens worden beoordeeld door de klinisch neurofysioloog en het resultaat wordt doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.