NIPT

Wat is een NIPT?

Elke zwangere vrouw in het begin van haar zwangerschap een NIPT laten verrichten. Deze test is onderdeel van de prenatale screening. De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. Bij de NIPT wordt er bloed bij u afgenomen. In het bloed zit DNA van de moederkoek/placenta wat wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus afwijkingen zijn voor Down-, Edwards- of Patausyndroom.

Wanneer krijgt u een NIPT?

U kunt een NIPT laten verrichten vanaf 11 weken zwangerschap. Een NIPT is onderdeel van de prenatale screening.

Waar vindt een NIPT plaats?

U wordt voor de NIPT verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen. Daar wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek in het laboratorium.

De uitslag van uw NIPT

De uitslag van de NIPT is niet-afwijkend of afwijkend. U krijgt de uitslag van de NIPT binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag wordt gevonden, wordt u door een arts gebeld en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Andere soorten prenatale screening

Meer over NIPT

Meer informatie is te vinden op:

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.