NIPT

Deze test is onderdeel van de prenatale screening. De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test.

Elke zwangere vrouw in het begin van haar zwangerschap een NIPT laten verrichten. Bij de NIPT wordt er bloed bij u afgenomen. In het bloed zit DNA van de moederkoek/placenta wat wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus afwijkingen zijn voor Down-, Edwards- of Patausyndroom. 

Wanneer krijgt u een NIPT?

U kunt een NIPT laten verrichten vanaf 11 weken zwangerschap. Een NIPT is onderdeel van de prenatale screening.

De uitslag van uw NIPT

De uitslag van de NIPT is niet-afwijkend of afwijkend. U krijgt de uitslag van de NIPT binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag wordt gevonden, wordt u door een arts gebeld en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Waar vindt een NIPT plaats?

U wordt voor de NIPT verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen. Daar wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek in het laboratorium.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op:

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.