Psychologisch onderzoek bij volwassenen

Het doel van een psychologisch onderzoek is: het beter begrijpen van uw klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in uw sterkere en zwakkere kanten en kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling. De inhoud van elk psychologisch onderzoek is anders, omdat elk onderzoek zijn eigen vraag heeft. Er zijn verschillende soorten onderzoek: neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek
Bij een neuropsychologisch onderzoek ligt de nadruk op cognitieve klachten. Neuropsychologische tests meten onder andere het: geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Voorbeelden van cognitieve klachten zijn concentratie- of geheugenproblemen. Deze klachten en de gevolgen van deze klachten voor uw dagelijks leven worden in kaart gebracht. Op basis van neuropsychologisch onderzoek geven we informatie over het ontstaan van de klachten. De klachten komen bijvoorbeeld door een hersenaandoening. Ook geven we adviezen over hoe u het beste met de klachten kan omgaan en welke mogelijkheden voor behandeling of begeleiding er voor u zijn.

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij een persoonlijkheidsonderzoek ligt de nadruk op de emotionele en sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld: hoe gaat u om met problemen of emoties? Inzicht op dit gebied kan helpen om uzelf, uw situatie en problemen beter te begrijpen, zodat u er beter mee om kunt gaan. Op basis hiervan geven we advies over een passende behandeling of begeleiding.

Intelligentieonderzoek
Bij een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar uw sterke en minder sterke kanten.We kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor u, mogelijkheden voor thuis en/of op het werk. Het onderzoek kan helpen om te ontdekken waar problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld: wanneer doet u werk dat eigenlijk te moeilijk is?

Toon meer

Hoe verloopt een psychologisch onderzoek?

  • U wordt persoonlijk uitgenodigd voor het onderzoek. Dit gebeurt meestal schriftelijk.
  • Het psychologisch onderzoek begint met een gesprek waarin we uw klachten in kaart brengen. Het gesprek wordt gevoerd door de psycholoog die het psychologisch rapport gaat schrijven.
  • In het gesprek kunt u aangeven waar u last van heeft. Er is ruimte voor het inbrengen van eigen vragen over uw klachten. Ook de partner, een familielid of begeleider kunnen over uw klachten vertellen.
  • Vervolgens neemt de psychologisch medewerker een aantal tests, vragenlijsten en soms interviews af.
  • U krijgt uitleg over de tests, opgaven, vragenlijsten en beantwoordt eventuele vragen. Dit duurt ongeveer één tot twee dagdelen. Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer maar in meerdere keren wordt afgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u snel vermoeid bent. De keuze voor de tests en vragenlijsten is afhankelijk van de vraag. De meeste mensen vinden de tests leuk om te doen. Met behulp van vragenlijsten brengen we onder andere psychische klachten, probleemoplossende vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken of de manier van omgaan met andere mensen in kaart.

Uitslag
Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een psychologisch rapport. Na ongeveer drie weken bespreekt de psycholoog de bevindingen met u. We maken hiervoor een afspraak met u. U heeft een adviesgesprek met de psycholoog die ook het eerste gesprek met u heeft gevoerd. Dit is ook de psycholoog die het psychologisch rapport heeft geschreven. Uw partner of familielid kan hierbij aanwezig zijn (bron NIP/Radboudumc).

Gegevens vertrouwelijk behandeld
De afdeling werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het psychologisch rapport wordt alleen aan de aanvrager van het onderzoek (uw behandelaar) gericht. Behalve als u wenst dat ook andere behandelaren de rapportage ontvangen. Dit kunt u aangeven tijdens het gesprek met de psycholoog.
U heeft het recht dit rapport in te zien en feitelijke onjuistheden te corrigeren. Dit is voordat het psychologisch rapport wordt verzonden. Ook heeft u het recht de rapportage aan uw behandelaar tegen te houden. U kan een kopie van het psychologisch rapport ontvangen als u dat wenst.
Naast het verslag bewaren wij het ruwe testmateriaal op papier in het archief. Het overzicht van de testscores wordt anoniem en digitaal opgeslagen. Andere hulpverleners hebben alleen toegang tot het verslag en/of de ruwe testscores als u daar toestemming voor geeft.

Hoe bereidt u zich voor op een psychologisch onderzoek?

Neem uw eventuele (lees)bril en hoorapparaat mee.

Waar vindt het psychologisch onderzoek plaats?

Een psychologisch onderzoek vindt plaats op de afdeling medische psychologie (C14).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.