Hyperventilatietest (hyperventilatieprovocatietest) bij kinderen

Met dit onderzoek kan de arts vaststellen of de klachten van uw kind zoals benauwdheid en/of hoesten door hyperventilatie komen.

Een andere naam voor dit onderzoek is hyperventilatieprovocatietest.

Hoe verloopt een hyperventilatietest bij kinderen?

Eerst wordt er een vragenlijst afgenomen. Als niet duidelijk is of uw kind hyperventilatie heeft, krijgt het aansluitend de hyperventilatietest. Tijdens dit onderzoek zit uw kind in een stoel en ademt door een mondstuk. Uw kind heeft een neusklem op zodat het niet door de neus kan ademen. Het mondstuk zit vast aan een apparaat dat meet hoe snel uw kind ademt, hoe vaak per minuut het in- en uitademt en hoeveel koolzuur de longen afgeven. Het is belangrijk dat uw kind ontspannen en rustig probeert te ademen. De laborant vraagt om enkele oefeningen te doen, bijvoorbeeld een tijdje in een bepaald tempo diep ademen. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en is niet pijnlijk of vervelend.

Waar vindt een hyperventilatietest bij kinderen plaats?

De vragenlijst wordt afgenomen op de polikliniek kindergeneeskunde. Een hyperventilatietest vindt plaats op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.