Echocardiografie

Een echocardiografie is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in beeld te brengen.

Het functioneren van het hart kan zo worden onderzocht. Echocardiografie wordt meestal gecombineerd met dopplertechniek. Zo kan ook de snelheid en richting bepaald worden waarmee het bloed over de hartkleppen en door de verschillende delen van het hart stroomt.

Hoe verloopt een echocardiografie?

Bij een echo zet de laborant een soort microfoontje (transducer) op de borstwand welke geluidsgolven uitzendt. Het lichaam kaatst deze terug. De teruggekaatste geluidsgolven worden omgezet in afbeeldingen van het hart. Deze beelden geven een indruk van de grootte van de hartkamers, de dikte van de hartspier, de pompfunctie en het functioneren van de hartkleppen (lekkage of vernauwing).

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. 

Contrastmiddel
Bij verdenking op bepaalde afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een gaatje in het harttussenschot, kan men dit beter beoordelen indien contrastmiddel wordt toegediend. Dit wordt een echocardiografie met contrastmiddel genoemd. Via een infuusnaald wordt een contrastmiddel ingespoten waarna er extra beelden worden opgenomen. Het contrastmiddel bestaat doorgaans uit een zoutwater oplossing. Van dit gebruikte contrastmiddel zult u geen hinder ondervinden. Indien een echocardiografie met contrastmiddel wordt gemaakt, is dit altijd vooraf door de cardioloog specifiek aangevraagd en met u besproken.

Hoe bereidt u zich voor op een echocardiografie?

  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte op B26.
  • Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. Een familielid of begeleider mag, als u dit wenst, tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

Waar vindt een echocardiografie plaats?

Het echocardiografisch onderzoek vindt plaats op hartfunctieafdeling B26.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.