Allergieonderzoek bij kinderen

Met een allergie of allergologisch onderzoek kan de arts zien of uw kind een bepaalde gevoeligheid heeft voor allergenen.

Dat zijn stoffen die kunnen leiden tot allergische reacties. Zo’n gevoeligheid (sensibilisatie) laat zien dat een kind kan reageren op een bepaalde stof. Niet alle kinderen die zo’n sensibilisatie hebben, reageren in de praktijk ook op de stof. Ze kunnen er ook tolerant voor zijn.

Soorten allergieonderzoek

  • huidpriktest
  • voedsel provocatietest
  • bloedonderzoek
  • plakproeven.
Toon meer

Waar vindt een allergieonderzoek plaats?

Allergieonderzoek vindt plaats op het longfunctielab, polikliniek KNO, de kinderafdeling, in het laboratorium en bij de afdeling dermatologie in CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.