Tongzenuwstimulator

De patiënt krijgt een soort pacemaker geïmplanteerd die de tongzenuw stimuleert en daarmee ademstops door slaapapneu voorkomt.

Een andere naam voor deze behandeling is nervus hypoglossus stimulator. De ingreep wordt uitgevoerd bij patiënten met matig tot ernstig obstructief slaapapneu (OSA), bij wie andere behandelmethoden onvoldoende effect hebben of niet mogelijk zijn.

De nervus hypoglossus stimulator is een apparaat van de firma Inspire.

Toon meer

Hoe verloopt de implantatie van de tongzenuwstimulator?

  • Eerst is er een strenge selectieprocedure, waarbij patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen voor de operatie aan vele voorwaarden moeten voldoen.
  • Daarna volgt beoordeling door een landelijke commissie die de ingreep definitief moet goedkeuren.
  • Tijdens de implantatie wordt een kastje (de 'pacemaker') geplaatst tussen de ribben van de borstkas. Ook wordt er een zogenaamde electrode ('hulsje') om de tongzenuw (nervus hypoglossus) geplaatst.
  • De ingreep gebeurt onder narcose.
  • In principe gaan patiënten op de dag van operatie weer naar huis.
  • Na ongeveer een maand kan het implantaat geactiveerd worden en wordt het apparaat afgesteld. Dat gebeurt door speciaal getrainde KNF-laboranten of slaapconsulenten die de afstelling van het apparaat regelen en monitoren.
  • Daarna volgen regelmatige controles.

Waar vindt de implantatie van de tongzenuwstimulator plaats?

Gedurende het proces zijn er meerdere afspraken op verschillende poliklinieken. De operatie vindt plaats in de operatiekamer. Nadien zijn er controles op de polikliniek KNO en bij de 'navigators'.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.