Therapeutische hysteroscopie

Een therapeutische hysteroscopie is een operatie in de baarmoeder via een kijkbuis (hysteroscoop)

Hierbij kijkt de gynaecoloog niet alleen, zoals bij een diagnostische hysteroscopie, maar voert ook een behandeling uit.

Hoe verloopt een therapeutische hysteroscopie?

De ingreep vindt meestal plaats onder narcose of met een ruggenprik. De hysteroscoop, een holle buis, wordt via de vagina ingebracht. Door deze buis brengt de arts vocht en instrumenten in de baarmoederholte, zoals tangetjes, schaartjes of kleine lisjes die elektrisch verhit worden. De hysteroscoop sluit men aan op een camera. Op een monitor (soort televisiescherm) verschijnt een afbeelding van de binnenzijde van de baarmoeder. Zo is het verloop van de operatie uitstekend te volgen.

Wanneer krijgt u een therapeutische hysteroscopie?

Tijdens een therapeutische hysteroscopie kan de gynaecoloog verschillende ingrepen doen:

  • vleesbomen, verklevingen en poliepen weghalen
  • een spiraal verwijderen (dat poliklinisch niet gelukt is)
  • een tussenschot in de baarmoeder weghalen
  • het baarmoederslijmvlies behandelen, bij hevig bloedverlies tijdens de menstruatie
  • een sterilisatie doen

Kleine ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Voor grotere ingrepen kan het zijn dat u een nachtje in het ziekenhuis moet blijven.

Waar vindt een therapeutische hysteroscopie plaats?

Een therapeutische hysteroscopie gebeurt meestal op de operatiekamer (OK) van CWZ. Soms kan het op een poliklinische operatiekamer.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.