Radiofrequente ablatie (RFA)

Bij RFA worden de kankercellen weggebrand.

Radiofrequente Ablatie (RFA) kan worden toegepast bij verschillende tumorsoorten.

Hoe wordt RFA gedaan?

Er worden één of meerdere speciale naalden door de huid heen in de tumor gebracht. Hiervoor wordt een CT-scan of echo-apparaat gebruikt. De naald wordt aangesloten op een speciaal apparaat (een generator). De generator zorgt ervoor dat de cellen trillen. Met de warmte die door de trilling ontstaat, worden de kankercellen verbrand. RFA wordt onder plaatselijke verdoving of narcose gedaan.

Waar gebeurt RFA?

RFA wordt gedaan op de radiologie-afdeling of op de operatiekamer, afhankelijk van het orgaan waar de tumor zich bevindt.

Meer over RFA

RFA wordt met name ingezet ter behandeling van uitzaaiingen in de schildklier. Het voordeel van deze behandeling boven operatie is het feit dat er geen litteken hoeft gemaakt te worden, de patiënt snel herstelt en de behandeling vaker herhaald kan worden over verloop van maanden of jaren.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.