Opname vervangende dagbehandeling (OVDB)

Voor patiënten die in zorg zijn op onze afdeling psychiatrie is er een voorziening in opname vervangende dagbehandeling (OVDB).

De OVDB biedt vanuit een klimaat van holding, zorg op maat door ervaringsgerichte therapievormen en SPV begeleiding. Hierdoor worden patiënten geholpen handvatten te vinden om zijn/haar autonomie te herpakken.

De afdeling psychiatrie kan 15 patiënten in opname vervangende deeltijd behandelen. Het aantal dagdelen per week varieert per persoon. 

Toon meer

Wat is het doel van de OVDB?

 1. Een opname voorkomen, te verkorten of te vervangen
 2. Na opname de overgang van de kliniek naar huis verkleinen
 3. De periode naar ALK of andere ambulante behandeling overbruggen
 4. Nadere diagnostiek voor vervolgbehandeling
 5. Een vervolgbehandeling voorbereiden

De gemiddelde behandelduur is 3 tot 6 maanden. Er kan op indicatie verlenging plaatsvinden. 

De behandeling

Tijdens de OVDB-periode komt u volgens een persoonlijk groepsgericht therapieprogramma naar CWZ. De duur van de periode en de inhoud van het programma stellen wij in overleg met u samen. U krijgt verschillende groepsgerichte therapieën. Daarna vindt wekelijks een individueel gesprek plaats met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Minimaal 1 x per 2 weken is er ook een afspraak met uw behandelend psychiater.

Verwijzing en aanmelding

Aanmelding voor de OVDB is mogelijk als u in behandeling bent bij psychiatrie.

Vanuit opname
Als u start met OVDB vanuit de kliniek zal de psychiater die tijdens de opname uw behandelaar was de behandeling voortzetten. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige maakt met u afspraken. De behandeling start meteen na ontslag uit de kliniek.

Vanuit de polikliniek
Als u start met OVDB vanuit de polikliniek blijft de verwijzend psychiater uw behandelaar. Vooraf heeft u een intakegesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. U bespreekt praktische zaken en de doelen van de behandeling. Daarna volgt een afspraak met een therapeut. Die stelt een persoonlijk therapieprogramma samen.

Medewerkers OVDB

 • psychiater
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • beeldend therapeut
 • psychomotorisch therapeut
 • activiteitentherapeut
 • mindfulnesstrainer

Bereikbaarheid

Afdeling
OVDB A14

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Wachttijd

De OVDB is een laagdrempelige behandeling op maat. Het streven is om wachttijden te voorkomen. In de praktijk lukt dit niet altijd en kan de wachttijd tot 2 weken oplopen. In de tussentijd houdt u contact met ons.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.