Opname vervangende dagbehandeling

Patiënten van de afdeling psychiatrie kunnen dagbehandeling krijgen waardoor ziekenhuisopname niet nodig is (OVDB).

Met ervaringsgerichte therapievormen en SPV begeleiding helpen we patiënten handvatten te vinden om hun autonomie te herpakken. De afdeling psychiatrie kan 15 patiënten in OVDB behandelen. Het aantal dagdelen per week varieert per persoon. 

Het doel van OVDB is:

  1. Een opname voorkomen, verkorten of vervangen.
  2. Na opname de overgang van de kliniek naar huis verkleinen.
  3. De periode naar ALK of andere ambulante behandeling overbruggen.
  4. Nadere diagnostiek voor vervolgbehandeling.
  5. Een vervolgbehandeling voorbereiden.
Toon meer

Hoe verloopt een opname vervangende behandeling?

Verwijzing en aanmelding

Vanuit opname
Als u start met OVDB vanuit de kliniek zal de psychiater die tijdens de opname uw behandelaar was de behandeling voortzetten. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige maakt met u afspraken. De behandeling start meteen na ontslag uit de kliniek.

Vanuit de polikliniek
Als u start met OVDB vanuit de polikliniek blijft de verwijzend psychiater uw behandelaar. Vooraf heeft u een intakegesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. U bespreekt praktische zaken en de doelen van de behandeling. Daarna volgt een afspraak met een therapeut. Die stelt een persoonlijk therapieprogramma samen.

Wachtijden
De OVDB is een laagdrempelige behandeling op maat. Het streven is om wachttijden te voorkomen. In de praktijk lukt dit niet altijd en kan de wachttijd tot 2 weken oplopen. In de tussentijd houdt u contact met ons.

De behandeling
Tijdens de OVDB-periode komt u volgens een persoonlijk groepsgericht therapieprogramma naar CWZ. De duur van de periode en de inhoud van het programma stellen wij in overleg met u samen. U krijgt verschillende groepsgerichte therapieën. Wekelijks is er een individueel gesprek  met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Minimaal 1 x per 2 weken is er ook een afspraak met uw behandelend psychiater. Daarnaast kunt u te maken krijgen met de volgende zorgverleners:

  • beeldend therapeut
  • psychomotorisch therapeut
  • activiteitentherapeut
  • mindfulnesstrainer.

De gemiddelde behandelduur is 3 tot 6 maanden. Er kan op indicatie verlenging plaatsvinden. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.