Neusamandelen verwijderen

Bij ernstige klachten kan het een oplossing zijn om de amandelen weg te halen. 

Vroeger werden bij veel mensen de amandelen weggehaald. Tegenwoordig gebeurt dat alleen bij ernstige klachten zoals ademhalingsproblemen of chronische neusklachten.

Hoe verloopt het verwijderen van neusamandelen?

Het verwijderen van de neusamandelen gebeurt onder narcose.

Waar vindt keelamandelen verwijderen plaats?

Bij volwassenen worden de amandelen verwijderd op de operatiekamer. Bij kinderen gebeurt dit op de kinderdagunit.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.