Mitella - sling

Een mitella en een sling zijn hulpmiddelen om uw arm te laten rusten.

Bij verschillende aandoeningen aan uw arm, pols of sleutelbeen heeft uw arm rust nodig. Rust kan op zichzelf al een behandeling zijn (vaak is bij een gebroken sleutelbeen alleen rust voldoende om te herstellen). Rust kan ook nodig zijn na een operatie (bijvoorbeeld bij een gebroken pols). Dan heeft u een mitella of sling nodig.

Toon meer

Hoe verloopt het dragen van een mitella of sling?

  • Een mitella is een doek die dichtgeknoopt om de nek gehangen wordt. Hierin kan uw arm rusten.
  • Een sling is een soort band die om uw nek hangt. Ook hierin kan uw arm rusten. De sling kan met klitteband worden afgesteld.

Waar vindt het aanbrengen van mitella of sling plaats?

Op de spoedeisende hulp, op de polikliniek of op de operatiekamer na een operatie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.