Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT)

MBCT is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie.

Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten.

Ook voor andere klachten zoals pijn of acceptatieproblemen bij chronische lichamelijke aandoeningen kan deze behandeling bijdragen aan een betere psychische gezondheid. 

Toon meer

Hoe verloopt een MBCT behandeling?

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Door MBCT leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, (lichamelijke) gevoelens.

De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met uw klachten om te gaan. U wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen.

Het is belangrijk dat u thuis dagelijks drie kwartier besteedt aan de oefeningen. Behandelingen kunnen in een groep of individueel worden aangeboden.

Waar vindt een MBCT behandeling plaats?

De behandeling MBCT wordt gegeven op de afdeling medische psychologie. En MBCT kan een onderdeel zijn van een behandeling op de afdeling psychiatrie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.