Migraine behandeling

Er bestaan verschillende behandelmethoden die migraine kunnen verlichten.

Er zijn behandelingen met medicijnen en zonder medicijnen. Denk bij dat laatste aan het aanpassen van de leefstijl en alternatieve therapieën, waarbij extra aandacht is voor factoren die de migraine mogelijk in stand houden.

Hoe verloopt een behandeling bij migraine?

De behandeling van migraine kan bestaan uit het gebruik van medicijnen, een behandeling zonder medicijnen of een combinatie. Omdat migraine niet overgaat, is de behandeling gericht op het verminderen van de klachten en verlichting van de ziektelast. Daarbij is meer grip en controle op de migraine een belangrijk onderdeel. Educatie over (het herkennen van) migraine en op welke manier u medicatie inneemt is ook een essentieel aspect van de behandeling.

Met de arts bespreekt u welke behandeling het beste bij u past. Soms is een combinatie van behandelingen het beste. De behandelaars werken met het biopsychosociaal model. Dit houdt in dat zij zowel de lichamelijke, psychologische als de sociale aspecten bij de behandeling betrekken.

Bij de behandelingen gaat het ook over leefstijladviezen en omgang met pijn. De belangrijkste leefstijltips zijn; zorg voor gezond slaapritme, voldoende ontspanning, gezond eten en voldoende beweging.

Behandeling met medicijnen bij migraine

De behandeling met medicijnen bij migraine bestaat uit:

  • een aanvalsbehandeling: bedoeld om een aanval te stoppen of
  • een preventieve behandeling: bedoeld om de frequentie, duur en ernst van aanvallen te verminderen.

Welke medicijnen schrijven we voor?

  • Hieronder staat een overzicht van de verschillende medicijnen.
  • Bijna alle genoemde medicatie onder preventieve behandeling, behalve de CGRP-remmer, schrijven we off-label voor. Dit betekent dat deze middelen niet geregistreerd zijn specifiek voor migraine, maar voor een ander ziektebeeld. Echter, er bestaat wetenschappelijk bewijs dat deze medicatie ook mogelijk een vermindering kan geven van migraine. 
  • De keuze voor bepaalde medicatie maakt u samen met de behandelaar. Daarbij nemen we mee wat voor u belangrijk is en wat het doel is van de behandeling. Ook kan de huidige vergoedingsstatus van de verschillende behandelingen invloed hebben op de keuze. 

Meer lezen

Psychologische behandeling bij migraine

Een psycholoog brengt samen met u in kaart wat de gevolgen zijn van de migraine op uw dagelijks leven en uw stemming. Maar ook wat eventueel factoren zijn die de migraine mogelijk kunnen versterken en uitlokken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verstoorde nachtrust, piekeren en angst voor de pijn en/of angst voor het ondernemen van activiteiten. Ook leefstijlfactoren kunnen hierin een rol spelen.

Samen stellen we een behandelplan op en bekijken we of een individuele of groepsbehandeling het best passende is. De essentie van dit behandelplan is dat u handreikingen krijgt waarmee u anders met uw migraine leert omgaan. Soms blijkt dat doorverwijzing naar een behandelaar buiten het ziekenhuis de beste optie is. Ook op dat vlak denken we mee en kunnen we een advies geven.

Behandelingen die we bieden zijn:

Andere niet-medicamenteuze behandelingen bij migraine

Er bestaan ook therapieën als acupunctuur, biofeedback, (orofaciaal) fysiotherapie, houdingstherapie, manuele therapie, yoga en opties binnen de homeopathie (vitamines, voedingssupplementen en kruiden). De mogelijke positieve effecten van deze behandelvormen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd vanwege het ontbreken van goed wetenschappelijk onderzoek, maar kunnen voor sommige patiënten een positieve bijdrage leveren aan de behandeling.

Ook zijn er elektrische apparaten, waarmee migraine behandeld kan worden. Deze apparaten genaamd Cefaly, Relivion, Nervus-vagus-stimulatie en TMS (transcraniële magnetisch stimulatie) zijn dure apparaten die in Nederland niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraars en tevens moeilijk te verkrijgen zijn. Mede doordat goed wetenschappelijk onderzoek naar deze apparaten ontbreekt en het effect onvoldoende wetenschappelijk bewezen is.

Verpleegkundig specialist spil in de behandeling van migraine

In het expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn zijn verpleegkundig specialisten werkzaam, gespecialiseerd in de gehele hoofdpijnzorg, waaronder migraine. Dit zijn ervaren verpleegkundigen, die aanvullend zijn opgeleid om hoofdpijn te diagnosticeren en te behandelen. Net als de hoofdpijnneuroloog hebben zij een eigen spreekuur. Hier is ruimte voor voorlichting, begeleiding en evaluatie van de behandeling. Wanneer u onder behandeling bent binnen het expertisecentrum voor mirgraine, kunt u bij de verpleegkundig specialist terecht met al uw vragen.

Waarom naar CWZ met migraine?

  • Het STZ-erkende expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn beschikt over de nodige kennis en kunde om migraineklachten te verminderen.
  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en voor het delen van kennis en het overbrengen van kennis staan we in contact met diverse verenigingen en hoofdpijncentra binnen Nederland.
  • Ons team van behandelaars bestaat uit verschillende disciplines: hoofdpijnneurologen, verpleegkundig specialisten en medisch psychologen. Zij werken heel nauw samen, zonodig in gecombineerde spreekuren. Daarbij kunt u op één dag meerdere afspraken hebben bij meerdere behandelaars uit het team.
  • Zo hebben we alle expertise in huis en kunnen we vrijwel alle behandelingen vanuit verschillende perspectieven aanbieden.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.