Kortdurende psychodynamische psychotherapie

Dit is een therapie voor mensen met lichamelijke klachten en angst- of stemmingsproblemen.

De therapie is voor mensen die naar zichzelf willen en kunnen kijken. Het gaat dan vooral om wat ze beleven in relatie met de ander.

De methode die CWZ hiervoor gebruikt heet kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP).

Toon meer

Hoe verloopt kortdurende psychodynamische psychotherapie?

  • U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met de klinisch psycholoog. Zo krijgt zij een zo duidelijk mogelijk beeld van wat u moeilijk vindt in uw leven en hoe dit van invloed is op u in relatie tot andere mensen.
  • In de groep zult u gaan onderzoeken waar u het beste op kunt focussen en met deze focus aan de slag gaan.
  • De kortdurende psychodynamische psychotherapie duurt 20 afspraken.

Waar vindt een kortdurende psychodynamische psychotherapie plaats?

De kortdurende psychotherapie gebeurt door psychologen van de afdeling medische psychologie en wordt gegeven op afdeling A15.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.