Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Als het sperma van de man een verminderde kwaliteit heeft, kan de vrouw Intra Uteriene Inseminatie (IUI) krijgen.

Ook als er geen duidelijke oorzaak is voor het uitblijven van een zwangerschap, wordt deze behandeling voorgesteld.

Hoe verloopt Intra Uteriene Inseminatie?

In het laboratorium wordt het sperma bewerkt. Daardoor blijven alleen de meest beweeglijke zaadcellen over. Dit bewerkte sperma  wordt dan via een klein buisje (catheter) in de baarmoederholte gebracht op het moment dat u vruchtbaar bent.U kunt na een IUI gewoon uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Bij IUI is de kans op zwangerschap ongeveer 10 % per inseminatie. Ongeveer 50% van de vrouwen die starten met IUI-behandeling wordt hierdoor zwanger.

Waar vindt IUI plaats?

Intra Uteriene Inseminatie vindt altijd plaats in de behandelruimte van het fertiliteitsteam voor vruchtbaarheidsstoornissen.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.