Hepatitis medicijnen

De behandeling van de infectieziekten hepatitis B en C gebeurt met geneesmiddelen.

CWZ heeft een gecertificeerd Hepatitis-behandelcentrum. Er zijn wekelijks spreekuren voor patiënten met chronische hepatitis B en C.

Hoe verloopt de behandeling van chronische hepatitis B?

Behandeling van hepatitis B gebeurt met geneesmiddelen die het afweersysteem versterken (PEG-interferon alfa-2a of PEG-interferon alfa-2b, maximale duur 48 weken) of medicijnen die het virus langdurig onderdrukken, zoals entecavir of tenofovir.

De behandelduur van deze laatste groep middelen is in principe levenslang. Met deze medicijnen lukt het voor de meeste patiënten het virus langdurig te onderdrukken.

Door een tijdige behandeling kunnen de gevolgen van chronisch hepatitis B, zoals levercirrose en leverkanker, voorkomen worden. Bestaande complicaties kunnen met deze behandeling ook verbeteren.

Hoe verloopt de behandeling van chronische hepatitis C?

We spreken van chronische hepatitis C als het hepatitis C virus langer dan 6 maanden in het lichaam aanwezig is.

De behandeling van chronisch hepatitis C wordt sinds 2014-2015 uitgevoerd door middel van zogenaamde DAA’s (Direct Acting Antivirals).  De duur van de behandeling van chronische hepatitis C wordt met de komst van deze nieuwe DAA’s aanzienlijk verkort .

De resultaten van deze nieuwe middelen voor de behandeling van hepatitis C zijn veelbelovend.

Waar vindt de behandeling bij chronische hepatitis plaats?

In het Hepatitis-behandelcentrum  zijn wekelijks spreekuren voor patiënten met chronische hepatitis B en C. Naast medische controle en advies hebben we veel aandacht voor praktische en sociaal-emotionele problemen waar patiënten met deze chronische leveraandoening mee te maken kunnen krijgen.

Binnen ons behandelcentrum hebben wij de bestaande expertise gebundeld tot een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de zorg rond hepatitispatiënten bestaande uit internist-infectiologen, MDL-artsen, pathologen, arts-microbiologen, moleculair bioloog, verpleegkundig specialist, en polikliniekassistenten. Er is nauwe samenwerking met de verslavingsartsen van de Iriszorg en met de GGD Nijmegen.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.