Depressie behandeling

Bij de behandeling kunt u denken aan psycho-educatie, advies in dagstructurering en leefstijl, en cognitieve therapie.

Hoe verloopt psycho-educatie bij depressie?

Psycho-educatie is een onderdeel van de behandeling van depressie. De verpleegkundige geeft u voorlichting over onder andere:

  • de verschijnselen die horen bij het ziektebeeld
  • de complexiteit en het wisselende beloop van de depressie
  • de behandelmogelijkheden
  • de werking van voorgeschreven medicatie
  • het belang van therapietrouw bij de behandeling
  • de risico's op terugval of herhaling van een depressieve episode: het leren herkennen en beïnvloeden van terugval- en crisissituaties.

Welke adviezen krijgt u voor dagstructurering en leefstijl?

Leefstijladviezen kunnen u helpen bij het overwinnen van de depressieve klachten. Door de manier van leven aan te passen, kan voorkomen worden dat depressieve klachten verergeren, kunnen de depressieve klachten verminderen of verdwijnen.

Daarnaast zijn de adviezen erop gericht u te helpen een zo goed mogelijk leven te leiden met de depressieve klachten. Vasthouden aan een goed dag- en nachtritme is belangrijk om de depressie te helpen verbeteren. Ook het opbouwen van een goede dagstructuur en het hebben van activiteiten is erg belangrijk.

Hoe verloopt cognitieve therapie bij depressie?

De verpleegkundige leert u inzicht te krijgen in de samenhang tussen uw stemming, uw gedachten en uw gedrag door middel van cognitieve gedragstherapeutische interventies. Cognitieve therapie richt zich met name op het verband tussen wat u denkt en wat u voelt. Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat u doet en wat u voelt. Cognitieve gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden.

Waar vindt de behandeling van een depressie plaats?

U kunt hiervoor terecht op het verpleegkundig spreekuur voor depressieve stoornissen op de polikliniek psychiatrie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.