Delier behandeling

Bij een delier wordt de ziekte behandeld die het delier veroorzaakt.

Een delier duurt totdat de ziekte die het veroorzaakt genezen is. Soms ondersteunt een psychiater of geriater bij de behandeling. Patiënten kunnen nog weken tot maanden thuis last hebben van het delier.

Hoe verloopt de behandeling van een delier?

De volgende interventies zijn mogelijk:

 • Medicijnen kunnen rust geven.
 • De verpleegkundigen zorgen voor zoveel mogelijk structuur en rust.
 • Soms is het nodig om de patiënt te fixeren. Anders kan hij uit bed vallen of een infuus lostrekken. Voor deze fixatie zal toestemming gevraagd worden van de cantactpersoon van de patiënt.

Waar vindt de behandeling van een delier plaats?

De behandeling gebeurt op de afdeling waar de patiënt ligt.

Wat kan de familie doen bij een delier?

Door de aanwezigheid van bekenden kan de patiënt zich veiliger en rustiger voelen. Een paar tips:

 • Spreek onderling en met de afdeling af wie wanneer op bezoek komt en hoe lang. Te veel bezoek kan verwarrend en beangstigend zijn.
 • Ga aan één kant van hem zitten zodat de patiënt zich op 1 punt kan richten.
 • Fluister niet met iemand anders bij uw familielid.
 • Communiceer duidelijk. Zeg wie u bent. Vertel waar de patiënt is en wat er gebeurd is. Spreek rustig en in korte zinnen. Stel eenvoudige vragen.
 • Zorg dat de patiënt zijn bril of gehoorapparaat heeft.
 • Breng vertrouwde voorwerpen mee. Een klokje of kalender kan ook helpen.
 • Als uw familielid dingen ziet of hoort die er niet zijn, ga daar niet in mee. Maar spreek hem ook niet tegen.
 • Vertel wanneer u weggaat, wanneer u terugkomt of wie er na u komt.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.