Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen

Dit is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Tijdens deze therapie bespreken en behandelen we het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden. CGT is effectief bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer.

Hoe verloopt cognitieve Gedragstherapie (CGT)?

Gedragstherapie
Deze richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt.

  • In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het gedrag dat problemen veroorzaakt en de omstandigheden in kaart.
  • Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Cognitieve therapie
Deze gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Als u belangrijke dingen en gebeurtenissen in uw leven steeds negatief bekijkt, dan wordt en blijft u makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Als u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken beter past. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Cognitieve gedragstherapie
Deze behandelt uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie?
Door huiswerkopdrachten duurt de behandeling relatief kort. Vaak gaat het om 5 tot 25 afspraken. Als u 1 keer per 14 dagen komt duurt een behandeling dus enkele maanden tot een jaar. Soms duurt een behandeling langer, maar dit gebeurt altijd in overleg met u.

Tekst ontleend aan patiëntfolder Cognitieve gedragstherapie van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.