Bevalling (poli)klinisch

Een (poli)klinische bevalling is een bevalling in CWZ.

Een poliklinische bevalling houdt in dat u vlak voor de bevalling naar CWZ komt en na de geboorte van uw kind weer naar huis gaat.

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om thuis te bevallen. Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Dan wordt een (poli)klinische bevalling geadviseerd. Bij een klinische bevalling in CWZ Kraamsuites heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen.

Toon meer

Hoe verloopt een (poli)klinische bevalling?

Een bevalling verloopt in 3 fasen:

  • De ontsluiting. Door de weeën gaat de baarmoedermond langzaam open. De weeën worden steeds krachtiger en komen steeds regelmatiger. Als de baarmoedermond helemaal open is (bij een opening van tien centimeter) is er 'volledige ontsluiting'. Hoe lang deze fase duurt is heel verschillend. De ene vrouw heeft al na zes uur volledige ontsluiting, de andere pas na 24 uur.
  • De uitdrijving. Als de baarmoeder helemaal open is, krijgt u aandrang om te gaan persen. U perst met de weeën mee om de baby geboren te laten worden. Deze fase duurt ongeveer een kwartier tot een uur.
  • De nageboorte. Na de geboorte van de baby laat de placenta meestal binnen tien minuten los. Weeën zorgen ervoor dat de placenta naar buiten komt. U kunt zelf meepersen.

Na de bevalling krijgt u de baby op uw buik. De arts of de verloskundige klemt de navelstreng af. Daarna knipt zij of bijvoorbeeld uw partner de navelstreng door.

Raakt de baby in nood of hebt u zelf geen kracht meer om te persen? Dan kan de arts kiezen voor inknippen, een vaginale kunstverlossing of een keizersnede.

Waar vindt een (poli)klinische bevalling plaats?

  • Een poliklinische bevalling onder leiding van uw verloskundige kan plaatsvinden in een van de CWZ kraamsuites, bijvoorbeeld als ziekenhuiszorg snel beschikbaar moet zijn.
  • Het is ook mogelijk om poliklinisch te bevallen in bad in onze  bevalsuite met een vast bad.
  • Alle bevallingen met een medische indicatie vinden plaats onder leiding van klinisch verloskundigen of arts in een van de CWZ kraamsuites.
  • Keizersnedes vinden plaats op de operatiekamer van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.