Medische microbiologie en infectieziekten

Bij ziekenhuisopname met een onduidelijke aandoening helpt de afdeling medische microbiologie en infectieziekten om verwekkers van infectieziekten op te sporen.

Dat kunnen bacteriën, virussen, gisten, schimmels of parasieten zijn. Ook doen we onderzoek naar allergieën, reumatische ziekten en andere stoornissen van het afweersysteem.

De afdeling medische microbiologie valt onder Dicoon. In Dicoon zijn de laboratoria van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) samengebracht vanaf 2023.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 75 15
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
zaterdag
8.30 -12.00 uur

Ontvangst materiaal
024 365 75 15 

Secretariaat
024 365 75 14

  Contact en afgifte materiaal

  Dicoon
  De afdeling medische microbiologie valt onder laboratoriumorganisatie Dicoon in Elst. De huidige locatie is CWZ in Nijmegen, tot de verhuizing naar de nieuwe locatie in Elst.

  Telefoon
  Ontvangst materiaal: 024 365 75 15  
  Secretariaat: 024 365 75 14

  Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
  Zaterdag: 8.30 tot 12.00 uur

  E-mail
  MMB@verwijder-dit.cwz.nl 

  Persoonlijke afgifte materiaal
  Tijdens openingstijden: C70
  Buiten openingstijden: alleen materiaal verpakt in een pendelenvelop: C70 - brievenbus bij het afgifteloket.

  Adres
  Medische microbiologie en infectieziekten C70
  Weg door Jonkerbos 100
  6532 SZ Nijmegen

  Postadres
  Postbus 9015
  6500 GS Nijmegen

  Infectiepreventie

  De afdeling infectiepreventie voert taken uit om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Bij uitbraken van infectieziekten, bijvoorbeeld van de ziekenhuisbacterie MRSA, wordt de bron opgespoord en aangepakt om verdere verspreiding tegen te gaan. Goede hygiëne speelt hierbij een belangrijke rol.

  Meldingsplicht infectieziekten
  Als laboratorium zijn wij verplicht om bepaalde infectieziekten te melden bij de GGD. Dit is in het kader van de Openbare Gezondheidszorg. Het kan dus gebeuren dat de GGD contact op neemt met u en/of uw huisarts om te achterhalen hoe u een bepaalde infectieziekte opgelopen kunt hebben. Zo proberen we te voorkomen dat een besmettelijke ziekte zich verder verspreidt.

  Kwaliteit: accreditaties en erkenningen

  De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen.

  Prijslijsten / tarieven ziekenhuiszorg

  Hier vindt u de prijslijsten/tarieven van medische microbiologie.

  Expertisecentrum schimmelinfecties

  In CWZ is het landelijk expertisecentrum schimmelinfecties gevestigd. Het is een erkend centrum voor zeldzame ziekten waar veel onderzoek plaatsvindt.

  Naar het expertisecentrum

  Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

  Praktische informatie

  Komt u naar CWZ?

  Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

  Wat neemt u mee?

  Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

  Bereid u goed voor

  Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

  Melden bij een Meldpunt

  U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.