Medische microbiologie

Medische microbiologie spoort verwekkers van infectieziekten op. Dat kunnen bacteriën, virussen, gisten, schimmels of parasieten zijn. Daarnaast doen we onderzoek naar allergieën, reumatische ziekten en naar stoornissen in de afweer.

De afdeling voert ook taken uit om infectieziekten te voorkomen. Bij uitbraken van infecties, bijvoorbeeld van de ziekenhuisbacterie MRSA, wordt de bron opgespoord en ingedamd om verdere verspreiding tegen te gaan. Goede hygiëne speelt hierbij een belangrijke rol.

Belangrijke informatie voor aanvragers

Informatie voor aanvragers
Een overzicht van documenten onder andere m.b.t. af te nemen materialen, doorlooptijden aangevraagd onderzoek is digitaal beschikbaar (IProva). 

Het downloaden en printen van aanvraagformulieren
Onze aanvraagformulieren kunt u eenvoudig downloaden en printen vanuit de webshop van CWZ.

Het Vademecum
Het vademecum dient als informatiebron op het gebied van microbiologische, immunologische en allergologische diagnostiek en is bestemd voor alle inzenders van onderzoeksmateriaal. 

Het Antibioticaboekje
Het antibioticaboekje van CWZ is digitaal beschikbaar. 

Meldingsplicht infectieziekten
Infectieziekten moeten conform de Wet publieke gezondheid 2008 worden gemeld bij de GGD. Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? Raadpleeg hiervoor deze website van het RIVM.

Relevante websites

Infectieziekten RIVM
Dit is de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). U vindt er onder andere voorlichting over infectieziekten. Bezoek de website van het RIVM.

Centers for Disease Control and Prevention
Het CDC is een onderdeel van het ministerie van Health and Human Services van de USA. U vindt er informatie over onder andere infectieziekten en preventie ervan. Bezoek de website van het CDC.

Stichting werkgroep antibioticabeleid
Antibiotica zijn geneesmiddelen die de groei van bacteriën remmen. Bacteriën kunnen echter ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica met als gevolg dat de infectie niet bestreden kan worden. Belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van ongevoeligheid is het veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica. De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is opgericht om het antibioticagebruik in Nederland te verbeteren. Om zo een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie. Op deze site vindt u informatie over de mogelijkheden en beperkingen over antibioticagebruik. Bezoek de website van het SWAB.

Nationaal Antibioticaboekje. Klik hier voor het Nationaal Antibioticaboekje van de SWAB.

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Een website voor en door artsen-microbioloog. Bezoek de website van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

Werkgroep Infectiepreventie
De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Het doel van deze stichting is het maken richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage te leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de Werkgroep als professionele standaarden. Op de website van werkgroep infectiepreventie vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarin de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie zijn onderverdeeld. 

Contact

Telefoon
Ontvangst materiaal: 024 365 75 15  
Secretariaat: 024 365 75 14

E-mail
MMB@verwijder-dit.cwz.nl 

Persoonlijke afgifte materiaal
Tijdens openingstijden: C70
Buiten openingstijden: alleen materiaal verpakt in een pendelenvelop: C70 - brievenbus bij het afgifteloket.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 12.00 uur
Buiten deze openingstijden altijd bereikbaar via de 24-uurspost, 024 365 76 57

Adres Medische Microbiologie en infectieziekten C70
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

Prijslijst medische microbiologie

Ga naar de pagina prijslijsten / tarieven voor diagnostiek door de laboratoria.