Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid is het verschijnsel waarbij mensen vanaf ongeveer het 45 jaar de behoefte krijgen aan een leesbril.

Dit komt doordat het oog vanaf de leeftijd van 45 jaar steeds minder goed kan accommoderen.

Accommoderen is het scherp stellen van de lens. Doordat dit minder goed gaat, krijgen mensen moeite met lezen en dichtbij scherp zien. Het veraf zien verandert niet. De meeste mensen kiezen ervoor om een leesbril of een multifocale bril te gaan dragen.

Toon meer

Klachten / symptomen van ouderdomsverziendheid

  • moeite met lezen
  • dichtbij minder scherp kunnen zien.

Waarom naar CWZ met ouderdomsverziendheid?

Voor mensen die liever geen bril willen dragen bestaan andere mogelijkheden. De oogartsen in CWZ kunnen u hier meer over vertellen.