Dementie

Dementie is een hersenziekte waarbij de hersenen op meerdere gebieden geleidelijk aan minder goed gaan werken.

Hierdoor gaat het uitvoeren van dagelijks bezigheden steeds moeilijker.

Meestal zijn er geheugenstoornissen, maar ook het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen bij dementie.

Dementie is een aandoening die vooral bij ouderen voorkomt, maar het kan ook voorkomen op jongere leeftijd. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Er zijn meer dan 60 verschillende oorzaken van dementie bekend.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

 • Ziekte van Alzheimer. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer gaan er steeds meer hersencellen verloren. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.
 • Vasculaire dementie. Bij vasculaire dementie raken bloedvaten in de hersenen verstopt door bloedstolsels, met vaak ook (meerdere) herseninfarcten.
 • Lewy body dementie. Lewy body dementie is een vorm van dementie die vaak gepaard gaat met stoornissen in de aandacht en concentratie , hallucinaties en parkinsonisme.
 • Frontotemporale dementie. Bij frontotemporale dementie verschrompelt langzaam het voorste deel van de hersenen. Dit gaat vaak gepaard met gedragsveranderingen
 • Parkinson dementie. Deze dementie kan ontstaan bij de ziekte van Parkinson.
 • Syndroom van Korsakov. Het Korsakov syndroom is een hersenbeschadiging die vooral voorkomt bij mensen die veel alcohol drinken of hebben gedronken.
Toon meer

Klachten / symptomen van dementie

Manieren waarop dementie kan zich kan presenteren zijn:

 • Geheugenachteruitgang. Hierdoor kunnen afspraken vergeten worden (en daardoor niet worden nagekomen). Een ander voorbeeld is het niet (of op het verkeerde tijdstip) innemen van medicatie of spullen kwijtraken.
 • Verminderde oriëntatie in plaats, tijd en persoon. Voorbeelden hiervan zijn de weg kwijt raken, niet meer weten welke dag het is of wie iemand ook weer is.
 • Stoornis in handelen. Bijvoorbeeld minder goed kunnen aankleden, koken, autorijden of handwerken.
 • Veranderd gedrag of een veranderde stemming. Vaak bestaat angst en onzekerheid doordat het moeilijker is grip te hebben op de situatie. Ook achterdocht en boosheid kunnen optreden.
 • Taalproblemen. Patiënten komen minder goed uit hun woorden en verliezen de “rode draad” in een gesprek of zin. Soms is het begrip van taal verminderd. Stiller worden en minder actief deelnemen aan gesprekken/activiteiten kunnen hierbij passen.
 • Verminderde zelfzorg. Soms besteedt iemand minder aandacht aan persoonlijke verzorging of kleding of eet hij slordiger en/of onfatsoenlijker.
 • Verstoord dag-en-nachtritme. Dit kan zich uiten in 's nachts opstaan of  juist overdag veel slapen. 
 • Hallucinaties. Hierbij worden dingen waargenomen (gezien, gehoord of gevoeld) die er niet zijn. Soms zijn er zeer heftige dromen, met een onduidelijke grens tussen droom en werkelijkheid.
 • Veranderd lopen en soms ook vallen.
 • Achteruitgang in het vermogen tot organiseren, vooruitdenken en plannen. Voorbeelden hiervan zijn minder dingen tegelijk kunnen doen of traag worden.

Waarom naar CWZ met dementie?

In CWZ Nijmegen heeft de zorg voor ouderen onze speciale aandacht. Onderzoek en behandeling worden volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt. De manier van werken houdt rekening met wat de patiënt qua belasting aankan.

Tijdens elke behandeling of opname zijn de medewerkers geriatrie, zowel klinisch geriaters als verpleegkundigen, laagdrempelig voor alle afdelingen bereikbaar. Zowel tijdens een opname als een polibezoek kunnen de medewerkers geriatrie op verzoek meedenken en meebehandelen.