Zorgtraject prostaatkanker

Hier vindt u informatie over het zorgtraject prostaatkanker.

Wat is prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Voor meer informatie zie prostaatkanker.

Doorloop de stappen van het zorgtraject

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden.

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak zal plaats vinden op:

Onderzoek

Afhankelijk van uw situatie zijn er de volgende onderzoeken:

 • sneldiagnostiek
 • lichamelijk onderzoek: onderzoek van het lichaam op de polikliniek
 • PSA test: de arts kijkt of het PSA in het bloed niet te hoog is
 • echografie: via de endeldarm wordt een echo gemaakt van de prostaat
 • MRI-scan (bij endeldarmkanker): een foto maken van de binnenkant van het lichaam (zonder röntgenstralen)
 • biopsie: het weghalen van een stukje weefsel uit een orgaan of weefsel, door opzuigen of uitsnijden
 • onderzoek uitzaaiingen

Behandeling

 • Actief volgen of watchfull waiting
 • Da Vinci operatie: een robot waaraan operatie-instrumenten vastzitten, waarmee hij heel nauwkeurig kan opereren
 • Bestraling: de arts gebruikt radioactieve straling om een ziekte te genezen of te remmen
 • Hormoontherapie: remt of stopt de groei van de prostaatkankercellen
 • Chemotherapie: de behandeling van kanker met medicijnen (cytostatica)

Nazorg

Nadat alle behandelingen zijn afgerond, krijgt u de volgende nazorg:

 • nacontrole poli: urologie polikliniek
 • lastmeter: ondersteuning bij kanker

Meer informatie

Multidisciplinair overleg, MDO
Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten bijeen op een vast moment, het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies. Het MDO vindt minimaal 1 keer per week plaats, zodat ook de voortgang besproken kan worden.

Meer onderzoek bij diagnose prostaatkanker
Als is vastgesteld dat de afwijking kwaadaardig is, is behandeling nodig. Voordat uw arts of de verpleegkundig specialist kunnen bepalen welke behandeling u krijgt is meer onderzoek nodig. Zij moeten een beeld hebben van:

 • de grootte van de tumor
 • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel
 • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren.

Combinatie van behandelingen
Veel mensen met prostaatkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

 • de kenmerken van de tumor
 • het stadium van de ziekte
 • uw leeftijd

Sneldiagnostiek
CWZ biedt de mogelijkheid voor sneldiagnostiek. In één ochtend vinden alle onderzoeken plaats en dezelfde middag is de diagnose bekend. Wordt de diagnose prostaatkanker inderdaad gesteld, dan is er ’s middags een gesprek over behandelmogelijkheden. 

Mensen betrekken bij de zorg
CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren.

Een vast aanspreekpunt
Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de verpleegkundig specialist. U kunt met al uw vragen bij hem terecht. Hij regelt dingen en helpt u.

Huisarts goed geïnformeerd
De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd. Bijvoorbeeld als u de diagnose prostaatkanker krijgt. Of als het behandelplan vast staat. Na de eerste chemokuur, de operatie of na het zorggesprek.

Spanning en onzekerheid
Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Het kan helpen als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren. Die informatie krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er daarom gerust naar op de afdelingen waar de verschillende onderzoeken plaatsvinden. U kunt ook altijd terecht bij uw aanspreekpunt.

Waarom naar CWZ met prostaatkanker?

Meer overprostaatkanker?