Scholingen & bijeenkomsten

CWZ investeert graag in uw deskundigheidsbevordering. Lees hier meer over scholingen en bijeenkomsten voor huisartsen, doktersassistenten, verpleegkundigen en andere zorgpartners.

Aanbod

Het scholingsaanbod bevat gevarieerde trainingen, cursussen en andere bijeenkomsten op het gebied van infectiepreventie, medische microbiologie, klinische vaardigheden en zorginhoudelijke kennisdeling. 

Ga naar: