Scholingen & bijeenkomsten

CWZ investeert graag in uw deskundigheidsbevordering. Lees hier meer over de bij- en nascholingen voor huisartsen en doktersassistenten.

Aanbod

Het scholingsaanbod bevat gevarieerde trainingen, cursussen en andere bijeenkomsten op het gebied van infectiepreventie, medische microbiologie, klinische vaardigheden en zorginhoudelijke kennisdeling. 

Ga naar: