Scholing Zorg voor de patiënt met ernstig COPD

Deze scholing wordt aangeboden door ZZG en CWZ en is gericht op het verbeteren van kennis rond (klinische) zorg aan en overdracht van patiënten met ernstig COPD in de thuissituatie en tijdens een ziekenhuisopname. Welke aspecten zijn belangrijk bij om de patiënt stabiel te houden en kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bewaken. Tevens is er aandacht voor het zelfmanagement van de patiënt.

Inhoud scholing

Na het volgen van de scholing heb je kennis en vaardigheden opgedaan die je kunt inzetten bij je zorg voor de patiënt met ernstig COPD. Dit doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Wat is het ziektebeeld COPD en hoe ziet de behandeling eruit.
 • Begeleiden van patiënten met ernstig COPD, waarbij vaak sprake is van multiproblematiek.
 • Coördineren en monitoren van de verpleegkundige zorg bij de COPD-patiënt.

Voor wie?

 • verpleegkundigen in de 1e en 3 lijn
 • verpleegkundigen werkzaam op de longafdeling en AOA van CWZ
 • minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.

Door wie?

De sprekers zijn longarts, physician assistant (PA) of verpleegkundig consulent longziekten van CWZ en longverpleegkundige of verpleegkundig specialist van ZZG Zorggroep.

Wanneer en waar?

 • 18 april 2024
 • 15 oktober 2024
 • op een locatie van CWZ of ZZG.

Kosten

 • € 200,- per persoon, inclusief studiemateriaal en lunch
 • BTW is niet van toepassing.

Flyer en voorwaarden

Hoe aanmelden?

Vul het formulier hieronder in.

Uw gegevens

Tot slot

Met het verzenden van het formulier ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden en klachtenregeling (zie hierboven).