Training hartfalen

Deze training hartfalen is voor verpleegkundigen eerste lijn. De tweedaagse training is gericht op kennis vergroten en vaardigheden opdoen. Er zijn een aantal oefenmomenten. De training is inclusief een dagdeel stage bij de hartfalenpoli CWZ en een terugkom-middag.

Meer patiënten met hartfalen

Elk jaar worden in Nederland ongeveer 38.000 patiënten geconfronteerd met hartfalen en de gevolgen daarvan. Hartfalen is een complex ziektebeeld waarbij vaak sprake is van co-morbiditeit. Hat aantal patiënten met deze ziekte groeit fors. Naar schatting leven zo’n 240.000 mensen met hartfalen in nederland.  Hiervan is tweederde ouder dan 75 jaar. Ongeveer 29.000 mensen worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen als primaire oorzaak. 

Juiste zorg op de juiste plek

De visie van de overheid is dat de zorg voor chronische patiënten zo dicht mogelijk bij huis moet plaatsvinden via een integrale benadering van cure en care. Mede daarom is de hartfalenpoli CWZ in 2011 samen met de ZZG Zorggroep gestart met Transmurale Hartfalenzorg. Doel is dat verpleegkundigen in de eerste lijn hun kennis te vergroten en vaardigheden opdoen, zodat zij deze complexe patiëntengroep thuis kunnen verzorgen en behandelen.

Inhoud training

  • Hartfalen: etiologie en pathofysiologie
  • Behandeling van hartfalen, o.a. medicamenteus en leefstijl
  • Comorbiditeit
  • Prognose van hartfalen en wat betekent hartfalen voor de patiënt
  • Palliatieve zorg bij hartfalen: rollen en verantwoordelijkheden van hartfalenteam en professionals in de eerste lijn.

Voor wie

Voor verpleegkundigen in de eerste lijn. Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Door wie

De trainers zijn cardiologen en verpleegkundig specialisten van CWZ en ZZG Zorggroep.

Wanneer

 Alle data zijn vol. Aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk. De deelnemende organisaties worden geïnformeerd als er een nieuwe datum bekend is.

Waar

In CWZ Nijmegen.

Aanmelden voor terugkomdag

De terugkomdag is voor iedereen die de afgelopen jaren de tweedaagse cursus hartfalen heeft gevolgd. De terugkommiddag is gericht op het herhalen en opfrissen van kennis met betrekking tot hartfalen en het transmurale huisbezoek. Deelnemen aan de terugkomdag is gratis. Om je aan te melden, vul je het formulier in en kies je één dag. Je kunt je nog aanmelden voor  5 oktober 2023. Let wel op! Heb je je aangemeld voor de tweedaagse cursus? Meld je dan ook nog apart aan voor een terugkomdag.