Training hartfalen terugkomdag

De visie van de overheid is dat de zorg voor chronische patiënten zo dicht mogelijk bij huis moet plaatsvinden via een integrale benadering van cure en care, juiste zorg op de juiste plek. Mede daarom is de hartfalenpoli CWZ gestart met transmurale hartfalenzorg.

Doel

De transmurale hartfalenzorg is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met meerdere regionale thuiszorgorganisaties. Het doel van de training hartfalen is dat verpleegkundigen in de eerste lijn hun kennis vergroten en vaardigheden opdoen, zodat zij deze complexe patiëntengroep thuis kunnen verzorgen en begeleiden. De terugkommiddag is gericht op het herhalen en opfrissen van kennis mbt hartfalen en het transmurale huisbezoek.

Programma

Opfrissen ziektebeeld hartfalen en casuïstiekbespreking.

Voorbereiding

Mail maximaal 2 weken voor de bijeenkomst je vragen en/of problemen die je bespreekbaar wilt maken naar n.vangrondelle@cwz.nl.

Voor wie

Verpleegkundigen in de eerste lijn die de 2-daagse training hartfalen van CWZ eerder hebben gevolgd.
Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Door wie

De trainers zijn verpleegkundig specialisten CWZ, ondersteund door verpleegkundig specialisten van (enkele) thuiszorgorganisaties.

Wanneer en waar

  • De eerstvolgende terugkomdag is 24 oktober 2024. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. 

Aanmelden

Gebruik het formulier hieronder.

Algemene voorwaarden

Aanmeldformulier training hartfalen, terugkomdag

Persoonsgegevens

Datum terugkomdag

Tot slot

Met het verzenden van het formulier ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden en klachtenregeling (zie hierboven).