Aanbod DTO/FTO 2020

De artsen microbioloog van het laboratorium microbiologie van CWZ bieden al ondersteuning bij de organisatie van DTO/FTO’s over: Lyme, urineweginfecties, bacteriële huidinfecties, resistentie en doelmatig antibioticumgebruik, zoönosen, SOA en gastro-enteritis. Sinds 2019 is dit pakket uitgebreid met de DTO’s schimmelinfecties en helicobacter pylori infecties.

DTO/FTO urineweginfecties

De doelstellingen van deze FTO zijn de symptomen, verwekkers en behandelwijze bij UWI te bespreken. Daarbij wordt ingegaan op de praktische voor- en nadelen van het gebruik van urinesediment of uricult. Aan de hand van interactieve casuïstiek wordt bij diverse patiëntengroepen de juiste keuze voor de behandeling besproken. Samen met de apotheker wordt het aanvraag- en antibioticumvoorschrijfgedrag van de individuele leden van de HAGRO geanalyseerd. 

 

DTO/FTO Bacteriële Huidinfecties

Naar aanleiding van de NHG Standaard Bacteriële huidinfecties worden presentatie, herkenning en behandeling van de belangrijkste oppervlakkige en diepe huidinfecties besproken aan de hand van interactieve casuïstiek. De nascholingen kunnen worden verzorgd in samenwerking met de afdeling dermatologie, zowel op locatie als in de nieuwe CWZ polikliniek dermatologie Jonkerbosch.
 

DTO/FTO Lyme

Aan de hand van de CBO standaard Lyme wordt door middel van interactieve casuïstiek de klinische presentatie, behandeling en preventie van de ziekte van Lyme doorgenomen. Uitgebreide aandacht wordt gegeven aan de valkuilen in de laboratorium diagnostiek inclusief de rol van serologische testen, blottesten en PCR onderzoek, inclusief de bedenkelijke rol van Duitse laboratoria bij Lyme.

DTO/FTO Resistentie en doelmatig antibioticumgebruik

Toename van bacteriële resistentie wordt gezien als een van de grootste problemen van deze eeuw. In deze FTO worden oorzaken, de wereldwijde situatie en de (Nederlandse) aanpak van resistentie besproken. De gevolgen voor de eerste lijn voor de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties worden besproken inclusief spiegelinformatie over eigen resistentiecijfers en voorschrijfgedrag.

DTO/FTO zoönosen

De dierenwereld is een belangrijke bron van nieuwe opkomende infectieziekten, de zogenaamde zoönosen. De klinische presentatie, diagnostiek en bronnen van de 20 belangrijkste zoönosen worden interactief besproken tijdens dit DTO. Om de opgedane kennis te toetsen wordt de bijeenkomst op speelse wijze afgesloten met het grote CWZ zoönosenkwartetspel. 
 

DTO/FTO SOA

Door de sterke toename van SOA is nascholing actueel in Nederland. Klinische presentatie, afname van patiëntenmaterialen, aanvraag- en voorschrijfgedrag van de HAGRO en de diagnostiek, incl. de rol van M. genitalium worden besproken.

DTO/FTO gastro-enteritis

Doelstelling van deze DTO is het scala van oorzaken en  wijze van diagnostiek van gastro-enteritis (GE) te bespreken. De plaats van dientamoeba fragilis in de diagnostiek wordt expliciet belicht. Een onderdeel van dit DTO vormt het naspelen van een gastro-enteritis uitbraak.
 

DTO/FTO Helicobacter pylori

Doelstelling van deze DTO is de veranderde  wijze van diagnostiek van helicobacter pylori infecties te bespreken. De plaats van fecesonderzoek conform de NHG standaard wordt expliciet belicht. Ook de therapie en de handelwijze in geval van resistentieproblemen komen aan bod.
 

DTO/FTO Gist- en schimmelinfecties 

De DTO mycosen bespreekt de diagnostiek, klinische relevantie en behandeling van gist- en schimmelinfecties in de eerste lijn van nagels, huid en hoofd. Ook de toenemende resistentie wordt expliciet belicht door één van de experts van het mycologie expertisecentrum CWZ-Radboud.
 

Organisatoren van HAGRO onderwijs en EKC’ers kunnen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling medische microbiologie en infectiezieken (024 365 7514) of direct met de aandachtsgebiedhouders huisartsen van de afdeling medische microbiologie van CWZ. 

Contact opnemen kan per mail: b.mulder@verwijder-dit.cwz.nl, of telefonisch (024-3657522).