Aanbod DTO/FTO

De artsen-microbioloog van het laboratorium medische microbiologie van CWZ bieden ondersteuning bij de organisatie van DTO/FTO’s over allerlei onderwerpen.

Aanbod DTO/FTO 2023-2024

De DTO/FTO’s gaan over helicobacter pylori infecties, bacteriële huidinfecties, gist- en schimmelinfecties, lyme, zoönosen, gastro-enteritis, SOA, urineweginfecties en een Escapespel doelmatig gebruik antibiotica. Dit pakket wordt in 2024 uitgebreid met een DTO/FTO microbiologische en imunologische diagnostiek voor huisartsen met een uitgebreide rondleiding in het nieuwe Dicoon laboratorium in Elst. Daarnaast is een nieuw DTO/FTO over de parasitologische diagnostiek en casuïstiek uit de eerste lijn waarin ook de opkomende ectoparasiet schurft wordt behandeld. Dit is onderdeel van het scholingsaanbod.

DTO/FTO Parasitologie: diagnostiek en casuïstiek in de eerste lijn

Wat als iemand een worm in de ontlasting vindt? Of als uit een steenpuist ineens een larve naar buiten kruipt of na vakantie een kronkelende jeukend spoor in de huid te zien is? Het DTO/FTO parasieten behandelt niet alleen exotische casuïstiek maar ook opkomende problemen in Nederland zoals bijvoorbeeld schurft. De Nederlandse richtlijn parasitologische diagnostiek en de indicatie en betekenis van fecesonderzoek met behulp van PCR worden besproken. Tot slot wordt de vraag besproken wat de plaats is van Dientamoeba fragilis in de parasitologische diagnostiek. 

DTO/FTO Microbiologische en immunologische diagnostiek voor huisartsen

Dit DTO/FTO bevat een uitgebreide rondleiding door het gloednieuwe Dicoon laboratorium in Elst. Hier wordt diagnostiek door medische microbiologie en immunologie besproken van virus-, schimmel- en parasieteninfecties. Daarnaast komt de serologische antistofdetectie in het bloed tegen bepaalde verwekkers aan de orde. Denk aan EBV, Lues of Lyme-diagnostiek, evenals immunologisch onderzoek met betrekking tot reuma en allergologie. Verder wordt ingegaan op de immunologische achtergronden bij vaccinaties. Het hoogtepunt van rondleiding vormt het volledig geautomatiseerde bacteriologielaboratorium (zie foto) met een toelichting van de bepaling van resistentiepatronen van bacteriën tegen antimicrobiële middelen.

DTO/FTO Escapespel – Doelmatig gebruik antibiotica

Dit FTO richt zich op doelmatig antibiotica gebruik en bestaat uit 3 onderdelen: een geaccrediteerde e-learning, een escapespel en een nabespreking met spiegelinformatie. Je leert hoe de keuzen in de NHG standaarden tot stand zijn gekomen. Dit keer geen kennisoverdracht met een presentatie. De inhoudelijke verdieping vind je in de e-learning die je vooraf op een eigen moment kan volgen. Deze kennis kun je vervolgens in groepjes toepassen live of via Zoom tijdens het escapespel als een verrassende werkvorm. Welke groep heeft als eerste de wachtkamer leeg gespeeld? Zie ook de flyer.

DTO/FTO Bacteriële huidinfecties

Naar aanleiding van de NHG Standaard Bacteriële huidinfecties worden presentatie, herkenning en behandeling van de belangrijkste oppervlakkige en diepe huidinfecties besproken aan de hand van interactieve casuïstiek. De nascholingen kunnen worden verzorgd in samenwerking met de afdeling dermatologie, zowel op locatie als in de nieuwe CWZ polikliniek dermatologie Jonkerbosch.

DTO/FTO Helicobacter pylori

Doelstelling van deze DTO is de veranderde  wijze van diagnostiek van helicobacter pylori infecties te bespreken. De plaats van fecesonderzoek conform de NHG standaard wordt expliciet belicht. Ook de therapie en de handelwijze in geval van resistentieproblemen komen aan bod. Dit DTO/FTO wordt gezamenlijk met een MDL arts verzorgd.

DTO/FTO Lyme

Aan de hand van de CBO standaard Lyme wordt door middel van interactieve casuïstiek de klinische presentatie, behandeling en preventie van de ziekte van Lyme doorgenomen. Uitgebreide aandacht wordt gegeven aan de valkuilen in de laboratorium diagnostiek inclusief de rol van serologische testen, blottesten en PCR onderzoek, inclusief de bedenkelijke rol van Duitse laboratoria bij Lyme.

DTO/FTO Zoönosen

De dierenwereld is een belangrijke bron van nieuwe opkomende infectieziekten, de zogenaamde zoönosen. De klinische presentatie, diagnostiek en bronnen van de 20 belangrijkste zoönosen worden interactief besproken tijdens dit DTO. Om de opgedane kennis te toetsen wordt de bijeenkomst op speelse wijze afgesloten met het grote CWZ zoönosenkwartetspel. 

DTO/FTO Gastro-enteritis

Doelstelling van deze DTO is het scala van oorzaken en  wijze van diagnostiek van gastro-enteritis (GE) te bespreken. De plaats van dientamoeba fragilis in de diagnostiek wordt expliciet belicht. Een onderdeel van dit DTO vormt het naspelen van een gastro-enteritis uitbraak.

DTO/FTO SOA

Door de sterke toename van SOA is nascholing actueel in Nederland. Klinische presentatie, afname van patiëntenmaterialen, aanvraag- en voorschrijfgedrag van de HAGRO en de diagnostiek, incl. de rol van M. genitalium worden besproken.

DTO/FTO Gist- en schimmelinfecties 

De DTO mycosen bespreekt de diagnostiek, klinische relevantie en behandeling van gist- en schimmelinfecties in de eerste lijn van nagels, huid en hoofd. Ook de toenemende resistentie wordt expliciet belicht door één van de experts van het mycologie expertisecentrum CWZ-Radboud.

DTO/FTO Urineweginfecties

De doelstellingen van deze FTO zijn de symptomen, verwekkers en behandelwijze bij UWI te bespreken. Daarbij wordt ingegaan op de praktische voor- en nadelen van het gebruik van urinesediment of uricult. Aan de hand van interactieve casuïstiek wordt bij diverse patiëntengroepen de juiste keuze voor de behandeling besproken. Samen met de apotheker wordt het aanvraag- en antibioticumvoorschrijfgedrag van de individuele leden van de HAGRO geanalyseerd. 

Contact

Organisatoren van HAGRO onderwijs en EKC’ers kunnen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling medische microbiologie en infectiezieken (024 365 75 14) of direct met de aandachtsgebiedhouder huisartsen van de afdeling medische microbiologie van CWZ.  Contact opnemen kan per mail: b.mulder@verwijder-dit.cwz.nl of telefonisch 024 365 75 22.