Loket voor zorgpartners

Eén serviceloket voor niet medisch-inhoudelijke vragen en doorgeven wijzigingen.

Contact

024 365 88 88
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
zorgpartners@verwijder-dit.cwz.nl

Lucienne van Vliet (coördinator 1e-2e lijn, adviseur zorgpartners)
024 365 70 11
zorgpartners@verwijder-dit.cwz.nl

Waarvoor kunt u terecht bij het serviceloket?

Dit loket is bedoeld voor huisartsen, zorginstellingen, verloskundigen en overige zorgverleners. Ons doel is u volledig te ontzorgen, zodat u zich kunt concentreren op de zorg voor uw patiënten en daarbij de regie houdt. 

Diagnostiek en laboratorium

De samenwerkende laboratoria van CWZ bieden snelle diagnostiek en koppelen pathologische en spoedresultaten direct aan u terug. Bij spoed staan wij ook buiten kantoortijden voor u klaar.

Webshop

Assortiment

 • disposables
 • CRP-meters
 • CSA non disposables
 • (Klinische) voeding
 • stikstof service.

Inlog aanvragen
Een inlog voor de webshop kunt u aanvragen bij het loket dienstverlening aan zorgpartners. Bestellen via uw AGB-code is niet meer mogelijk. 

Naar de webshop
Naar de webshop.

Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten

U kunt bij instellingsapotheek van CWZ terecht voor medicijnen en andere farmaceutische producten. Ook bieden wij deskundig advies over medicijngebruik en u ontvangt begeleiding bij het gehele medicatieproces. We werken actief met u samen aan een betere farmaceutische zorg tegen lagere kosten. 

Kennis delen en scholing

Consultmogelijkheid voor zorgprofessionals

 • (Tele)consulting met diverse specialisten voor huisartsen.
 • Deskundige infectiepreventie (DIP), al dan niet op locatie.
 • DSMH (Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen).

Preventief medisch onderzoek

 • Keuringen en check ups.
 • Inspanningstesten en (preventief) sportmedisch onderzoek.

Deskundigheidsbevordering

 • Trainen met aanwezig oefenmateriaal in het skillslab van CWZ. Bijvoorbeeld voorbehouden handelingen en reanimatie. Stuur een email naar skillslab@verwijder-dit.cwz.nl voor de mogelijkheden.
 • Heeft u een scholingsvraag? Stuur dan een mail naar cwz.academie@cwz.nl. CWZ academie levert maatwerk en kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.

Scholingsaanbod klinisch chemisch laboratorium & medische microbiologie 

Aanmelden/Mutatie zorgpartner

Meld u aan via het aanmeld-/mutatieformulier zorgpartner. Voor een goede onderlinge samenwerking is het noodzakelijk dat wij over een aantal gegevens van u beschikken. Dit is onder andere van belang bij het doorverwijzen of bestellen van producten. De informatie uit VEKTIS is voor ons leidend. Wij vragen u daarom wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan VEKTIS. Alle overige wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via dit aanmeld-/mutatieformulier zorgpartner.

 

Aanmelden Verwijzersbulletin

Het Verwijzersbulletin is een nieuwsvoorziening speciaal voor huisartsen, apothekers, arbo-artsen, verloskundigen in de regio. Het bulletin verschijnt vijf keer per jaar als digitale nieuwsbrief (sinds 2023 niet meer via de post). Wilt u het verwijzersbulletin ontvangen? Vul dit formulier in.