Pathologie

Wie zijn we?

De afdeling pathologie onderzoekt bij een patiënt verwijderde cellen of weefsels. Dit weefsel- en celmateriaal ontvangen wij van andere medische specialisten zoals chirurgen, longartsen, huidartsen, maag- darm en leverartsen of huisartsen.

Wat doen we?

Door het bestuderen van bij een patiënt verwijderde cellen of weefsels stellen wij diagnoses. Dit zijn cytologische onderzoeken (gynaecologische en niet gynaecologische), histologie, moleculaire diagnostiek en obducties. Indien van toepassing worden de volgende moleculaire testen uitbesteed:

Uitbestede moleculaire testen:

 • NGS-TMB (TSO500)
 • CGH-array
 • NGS TP53 (clonaliteit)
 • NGS lymfoom (MYD88)
 • HSV PCR
 • NGS-Archer (RNA fusiegenen)
 • MLH1 methylering
 • BCL2/BCL6 FISH (lymfoom)
 • MTB TBC
 • MycoITS PCR
 • NGS incl. MET exon14 skipping
 • ALK-FISH
 • Plasma DNA mutatie
 • RET- FISH
 • ROS - FISH

Op grond van deze diagnoses baseren de behandelaars van de patiënt hun beleid. Wij sturen zo, als het ware, de therapie. De pathologie afdeling heeft een spilfunctie in het ziekenhuis.

Doorlooptijden

Lees welke doorlooptijden er worden gehanteerd. Lees meer >

Eendagsdiagnostiek prostaatkanker

Bij verdenking op prostaatkanker zorgen wij dat de diagnose op dezelfde dag als afname van de biopten bekend is.

Aanleveren materiaal

Lees op welke manier u materiaal kunt aanleveren. Lees meer > 

Obductie aanvragen

U kunt bij ons een obductie aanvragen. Lees meer >

Contact

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur

Telefoon
Secretariaat pathologie 024 365 85 10

Contact pathologen voor advies en consultering binnen en buiten openingstijden:
Binnen openingstijden - telefoon: 024-3658510
Buiten openingstijden - bereikbaar via de 24-uurspost: 024-3657657

Pathologisch laboratorium
C66 

Adres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Accreditatie pathologie

Pathologie is per juli 2016 geaccrediteerd volgens NEN_EN_ISO 15189:2012 norm. Dit is de nieuwe voor de pathologie geldende norm.

PA aanvraag op papier nog mogelijk tot 1 dec.2020

RECTIFICATIE PA bericht verwijzersbulletin juli 2020

Per abuis is in het verwijzers bulletin nr 3 van juli komen te staan dat enkel digitale aanvragen van de pathologie via zorgdomein per 1 augustus in behandeling worden genomen.

Dit is voor nu nog niet de bedoeling.

Er zal een overgangsperiode zijn van enkele maanden waarin we ook de papieren aanvragen nog in behandeling zullen nemen. 

Per 1 december 2020 zullen enkel aanvragen via zorgdomein in behandeling worden genomen, omdat dit sneller en veiliger is doordat alle patiëntgegevens direct en integraal op de juiste plek terecht komen.