Nieuws diagnostiek en lab

Op deze pagina staat actueel nieuws voor verwijzers over diagnostiek door de laboratoria klinische chemie, medische microbiologie en pathologie en door de afdeling radiologie.

De berichten hieronder betreffen periode jan-juni 2024. Oudere berichten vindt u op de pagina archief.

Klinische chemie

Mogelijke langere doorlooptijden in de zomerperiode (klinische chemie en klinische farmacie)

Vanwege een beperkte personele beschikbaarheid gedurende de zomerperiode kan de doorlooptijd van de rapportage mogelijk langer duren dan u van ons gewend bent.

Het betreft de volgende bepalingen:
 M-proteïne, Bence Jones
 Microscopische differentie
 Moleculaire biologie (genotypering Apo E, DQ2/DQ8, factor V Leiden, factor II en hemochromatose mutaties)
 Chromatografie (vitamine B1/B6 en methylmalonzuur, CDT, lamotrigine, tricyclische antidepressiva, SRRI’s

Dit betekent ook dat ad hoc verzoeken of aanvragen voor speciale bepalingen niet zomaar gehonoreerd kunnen worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus (2215 via 024-265 8670) of dienstdoende apotheker (024 – 365 7612).

Wijziging rapportage POCT meters klinisch chemisch lab

Onlangs is er een wijziging op de rapportage ingesteld voor POCT CRP uitslagen naar huisartsen. Indien een huisarts POCT CRP meting uitvoert, verschijnt er een CRP uitslag op het scherm waarop men in principe altijd direct handelt. Het beleid en de uitslag worden daarna in het naslag van de patiënt genoteerd.

Helaas is een groot deel van onze meters (nog) niet gekoppeld, waardoor uitslagen niet elektronisch gerapporteerd kunnen worden. De elektronische uitslag volgt slechts weken of maanden later via een Edifact bericht. Deze elektronische uitslag heeft op dat moment geen klinische meerwaarde, echter het versturen van dit bericht is belangrijk voor onze administratieve afhandeling .

Door een tekort aan medewerkers is op dit moment de administratieve verwerking vertraagd en via een aangepaste procedure willen wij de POCT rapportage sneller verwerken. We hebben de rapportage tijdelijk gewijzigd, zodat iedere POCT order via een Edifact bericht zonder uitslag direct wordt afgehandeld. De uitslag wordt 'Dit betreft een formele orderafhandeling, POCT CRP uitslag is reeds bekend'. Dit is uiteraard een tijdelijke inrichting, want we willen uiteindelijk alle meters elektronisch gekoppeld hebben.

NIPT testen zwangeren

Sinds kort zijn wij gestart met de NIPT afname voor zwangere vrouwen via polikliniek Jonkerbosch en wijkkliniek CWZ Waalsprong. De patiënt moet altijd vóór 10 uur via de CWZ-website een afspraak maken, zodat het afgenomen materiaal op tijd kan worden verwerkt. Daarnaast moet de patiënt altijd een papieren Peridos aanvraagformulier en geldig legitimatiebewijs op de prikpost te overhandigen.

Wijziging bepalingsmethode plasma albumine

Het KCL is in maart overgegaan van de broomcresolgroen (BCG) naar de broom cresol purper (BCP) methode voor de bepaling van albumine in plasma. De BCP methode is accurater aangezien deze minder last heeft van aspecifieke binding van de kleurstof aan andere eiwitten dan de BCG methode (Ref). Collegalaboratoria van het Radboudumc en Rijnstate voeren al langer de BCP albumine bepaling en hanteren als referentiewaarden 35-50 g/L.

Wijziging referentiewaarden:

 

 

referentiewaarden

BCG albumine

tot 26-03-2024

35-52 g/L

BCP albumine

vanaf 26-03-2024

35-50 g/L

Ref: Van Schrojenstein Lantman et al. Albumin determined by bromocresol green leads to erroneous results in routine evaluation of patients with chronic kidney disease. Clin Chem Lab Med. 2023 Jul 4;61(12):2167-2177.

Voor een nadere toelichting neem contact op met:

Afnameset dysmorfe erytrocyten niet meer beschikbaar

Afgelopen jaar is de fixatievloeistof die wij gebruikten voor het fixeren van een urinesediment door de leverancier uit de handel genomen. Op het laboratorium hebben wij inmiddels een alternatieve fixatievloeistof getest en in gebruik genomen. Echter, de concentratie gevaarlijke stoffen (formaldehyde) in deze nieuwe fixatievloeistof is hoger dan voorheen. Dit maakt dat deze vloeistof uit veiligheidsoverwegingen niet geschikt is om buiten het laboratorium te gebruiken. We kunnen daarom de afnamesets voor dysmorfe erytrocyten niet meer aan huisartspraktijken aanbieden.

Voor de diagnostiek naar dysmorfe erytrocyten in urine geldt het volgende:

 • Bij voorkeur produceert de patiënt de urine op de bloedafnamepoli van polikliniek Jonkerbosch.
 • Lukt dat niet, dan levert u de urine binnen 1 uur in op de bloedafnamepoli van polikliniek Jonkerbosch.
 • De meest geschikte urine is de middenstroom-ochtendurine. Met ochtendurine wordt bedoeld de eerste urine van de dag.
 • Als dit niet mogelijk is, kan ook de tweede urine van de dag worden gebruikt.

Medische microbiologie

Dicoon

o.a. Nieuwe sets en afschaling diagnostiek

Blauwe zakjes

 • De eerste levering van de Dicoon-afnamesets is geleverd in blauwe zakjes. Deze blauwe zakjes zijn voor eenmalig gebruik.
 • De retour ontvangen reguliere grijze en rode etuis met ritssluiting worden momenteel weer gevuld met nieuwe Dicoon afnamematerialen.
 • De reguliere grijze en rode etuis kunt u dus weer gebruiken voor het verzenden van uw monsters, zoals u gewend bent.

Volledig invullen aanvraagformulier 

We willen benadrukken dat het belangrijk is om het aanvraagformulier en patiëntmateriaal te voorzien van de juiste informatie. Materialen kunnen alleen verwerkt worden als op het aanvraagformulier de naam van de aanvrager en de praktijk/instelling is ingevuld en het materiaal voorzien is van patiëntgegevens. Als deze informatie ontbreekt kunnen materialen niet of met vertraging verwerkt worden.

Deels afschalen bacteriologie in Elst

Wij hebben helaas moeten besluiten om bepaalde bacteriologische diagnostiek tijdelijk niet uit te voeren. Het gaat hierbij om:

 • Candida auris PCR bij buitenlandscreening;
 • Kweek op Salmonella, Shigella, Campylobacter of Yersinia volgend op positieve PCR;
 • De anaerobe kweek van uitstrijken van pussen en oren komt te vervallen indien er een relevant pathogeen is gevonden in de aerobe kweek.

De impact hiervan is voor u, als eerstelijnsaanvrager, zeer beperkt. Toch willen we graag – in het kader van transparantie – deze informatie met u delen. Wekelijks monitoren we de situatie en besluiten we of en zo ja wat de volgende stap in opschaling zal zijn.

2 swabs nodig bij kweek- en SOA -onderzoek

Bij labaanvragen waar een combinatie van onderzoeken is aangevraagd, zoals kweek- en SOA-onderzoek, is het noodzakelijk om 2 swabs in te sturen. Dit staat ook op het aanvraagformulier vermeld. Indien we 1 swab ontvangen en u meerdere testen hierop aanvraagt, kan het zijn dat we niet alle diagnostiek hierop uit kunnen voeren. We vragen uw extra aandacht hiervoor.

 

Verhuizing medische microbiologie en immunologie naar Dicoon laboratorium Elst

Medische microbiologie en immunologie is op 17 juni verhuisd naar het laboratorium Dicoon in Elst.

Een belangrijke, spannende nieuwe stap. Sinds begin 2023 biedt Dicoon laboratoriumdiagnostiek en -advies aan meer dan 1000 huisartsen in de regio Arnhem, Ede en Nijmegen. Dicoon is een fusie van de laboratoria medische microbiologie, immunologie, klinische chemie en -farmacie van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met deze integrale samenwerking maken we het verschil voor patiënten en zorgpartners.

Wat er verandert en wat niet
Onze toewijding aan hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek en 24 uur per dag, 7 dagen per week microbiologische ondersteuning voor huisartsen blijft ongewijzigd. We garanderen nog steeds goede toegankelijkheid, een breed scala aan onderzoeken en snelle doorlooptijden met betrouwbare resultaten. De locatie van waaruit we deze diensten leveren verandert komende maand. Ook het aanvraagformulier en de afnamematerialen zullen iets veranderen. Er zal eind mei een omwissel van kweekafname materialen worden verzorgd door onze chauffeurs. De huidige sets worden dan omgewisseld en vanaf dat moment zijn de nieuwe sets ook beschikbaar in onze webshop.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met uw bestaande contactpersoon bij het ziekenhuis of neem een kijkje op www.dicoon.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Rondleiding
Of meld u aan voor het DTO microbiologische en immunologische diagnostiek voor een uitgebreide rondleiding door het nieuwe Dicoon laboratorium. Het hoogtepunt van de rondleiding wordt gevormd door het volledig geautomatiseerde bacteriologielaboratorium. Hier ziet u hoe de kweek en bepaling van resistentiepatronen van bacteriën tegen antimicrobiële middelen tot stand komt.

Radiologie

Bij verdenking scaphoïd-fractuur verwijzen naar radiologie voor foto

 • Patiënten met verdenking op een scaphoïd-fractuur moeten via de normale route een foto krijgen. 
 • Indien er geen fractuur is, wordt geadviseerd om na 10 dagen de patiënt te verwijzen naar de fracturenpoli. Dit staat ook in het verslag van de radioloog.
 • Er wordt dus geen gips meer gegeven voor de tussenliggende periode.
 • Huisartsen hoeven niet meer op de aanvraag te schrijven dat patiënt naar de SEH verwezen moet worden als er geen fractuur te zien is.

Patiënten met spaakverwonding niet verwijzen naar radiologie, maar naar SEH

 • Patiënten met spaakverwonding moeten rechtstreeks naar de SEH worden verwezen en niet eerst voor een foto naar radiologie.
 • De beoordeling en behandeling moet op de SEH plaatsvinden, afhankelijk van het klinische beeld.

 

Nieuw zorgproduct; Fracturen > 7 dagen

Per 15 juli Nieuw zorgproduct voor fracturen >7 dagen

Aanleiding voor deze wijziging is het ontlasten van de SEH van niet acute-zorg.

Patientene kunnen gedurende werkdagen terecht van 08.30 uur – 12.00 uur bij de afdeling Radiologie van

 • Hoofdgebouw CWZ
 • Wijkkliniek Waalsprong
 • Wijkkliniek Druten

Voor de laatste 2 locaties geldt dat, indien een breuk wordt vastgesteld, patiënt naar het hoofdgebouw moet voor behandeling. Hierop wordt de patiënt gewezen bij het maken van de afspraak.

 

Kies in Zorgdomein het zorgprodukt: Diagnostiek Röntgenonderzoek oud trauma (bij #naar fractuurpoli).  Indien u per abuis toch het verkeerde Zorgdomein product gebruikt voor het maken van de röntgenaanvraag zal de patiënt mogelijk buiten de beschikbaarheid van de fracturenpoli worden gepland.  Radiologie belt dan met de fracturenpoli of doorverwijzing op dat moment alsnog mogelijk is. Is dit niet het geval dan zal de patiënt worden doorverwezen naar SEH. De nieuwe werkwijze zal in het najaar 2024 worden geevalueerd.