Pathologie

Bij de afdeling pathologie van CWZ Nijmegen kunt u terecht voor celonderzoek, weefselonderzoek, moleculair onderzoek en obductie/sectie.

De afdeling pathologie onderzoekt bij een patiënt verwijderde cellen of weefsels. Dit weefsel- en celmateriaal ontvangen wij van andere medische specialisten zoals chirurgen, longartsen, huidartsen, maag- darm en leverartsen of huisartsen.

Door het bestuderen van bij een patiënt verwijderde cellen of weefsels stellen wij diagnoses. Dit zijn cytologische onderzoeken (gynaecologische en niet gynaecologische), histologie, moleculaire diagnostiek en obducties. Zorgverleners baseren het behandelplan van de patiënt onder andere op grond van deze diagnoses. 

Uitbesteden moleculaire testen

Indien van toepassing worden de volgende moleculaire testen die buiten onze scope van accreditatie vallen uitbesteed.

CWZ MMB (M086)
> 16S PCR
> 18S PCR
> Bartonella PCR
> Borrelia PCR (Lyme)
> Whipple PCR
> Leishmania
> MTB PCR
> MycoITS PCR
> HSV PCR

CWZ KCL (M054)
> Weefsel identificatie
> Partiële MOLA

Radboudumc Pathologie (M242)
> C-myc FISH (lymfoom)
> BCL2 FISH (lymfoom)
> MET FISH
> FISH Her2Neu
> Liquid biopsy (KRAS/EGFR)
> Archer fusiegen analyse
> Beta Catenine (desmoid tumor)
> BRCA mutatie (tumor first)
> NGS (clonaliteit, p53 mutatie)
> NGS (lymfoom, MYD88)
> NGS incl. MET exon14 skipping
> TSO500
> B-cel clonaliteit (lymfoom)
> MLH-1 methylering (lynch)
> T-cel clonaliteit (lymfoom)

RadboudUMC MMB (M135)
> HPV genotypering
> HPV op weefsel

Contact

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur

Telefoon
Secretariaat pathologie 024 365 85 10

Contact pathologen voor advies en consultering binnen en buiten openingstijden:
Binnen openingstijden - telefoon: 024-3658510
Buiten openingstijden - bereikbaar via de 24-uurspost: 024-3657657

Pathologisch laboratorium
C66 

Adres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Accreditatie pathologie

Pathologie is per juli 2016 geaccrediteerd volgens NEN_EN_ISO 15189:2012 norm. Dit is de nieuwe voor de pathologie geldende norm. Bekijk hier de scope van accreditatie