Infectiepreventie

Infectiepreventie zorgt ervoor dat infecties zoveel mogelijk worden voorkomen of worden ingedamd. Onze deskundigen schrijven protocollen, geven advies, voorlichting, (bij)scholing en instructies over hygiënisch werken.

De unit infectiepreventie heeft als hoofddoel verspreiding van infecties te voorkomen bij patiënten en medewerkers. De deskundigen infectiepreventie geven advies op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zij adviseren bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe bedden of als er een afdeling wordt verbouwd. Ook zorgpartners kunnen hier terecht voor advies op het gebied van infectiepreventie. Dit doen we onder andere al voor Pantein, ZZG, ZMW, Kalorama, Waalboog en huisartsen.

Bekijk hier de patiënteninformatie over infectiepreventie.

 

Interne maatregelen infectiepreventie

Protocollen ter voorkoming van infecties

De deskundigen infectiepreventie stellen protocollen en richtlijnen op ter voorkoming van het verspreiden van infecties. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bij nieuwe inzichten passen zij de protocollen of richtlijnen aan als dat nodig blijkt.

Isolatie besmette patiënt

Als er in het ziekenhuis een patiënt wordt verpleegd die besmet is geraakt met een bacterie of virus, dan neemt de deskundige infectiepreventie contact op met de betreffende afdeling. De deskundige zorgt ervoor dat de afdeling dan isolatiemaatregelen toegepast om te voorkomen dat er andere medepatiënten of medewerkers besmet raken.

Scholing en voorlichting infectiepreventie

De deskundigen infectiepreventie geven regelmatig scholing over of een toelichting op infectiepreventie. Bijvoorbeeld als er een nieuw protocol wordt ingevoerd of als een afdeling of bedrijfsonderdeel daar behoefte aan heeft.

Infectieregistratie

De unit voert een infectieregistratie uit. Bij het registreren van infecties bekijkt zij patiëntendossiers en wordt gekeken of iemand een infectie heeft opgelopen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie of het gebruik van een urinekatheter. Daarbij is het vanzelfsprekend dat er vertrouwelijk met alle patiëntengegevens wordt omgegaan. De zo verkregen gegevens vergelijkt CWZ met gegevens van vorige jaren en met gegevens van andere ziekenhuizen in Nederland. Als blijkt dat er een toename is van infecties, is het van belang dat er een verbeterplan wordt opgesteld samen met de betrokken afdeling.

Het team

Arts-microbioloog
Mw. dr. M.H. Nabuurs-Franssen
Prof. dr. A. Voss

Deskundige infectiepreventie
M. Isken
M.J.W. van Mourik
Mw. S. Wennekes
Mw. C.W.E. van Bree 
Mw. W.M. van der Donk- Budding

Deskundige infectiepreventie in opleiding
Mw. G.B.M. Peeters
Mw. S.P.H. Migchielsen

Assistente infectiepreventie
Mw. M.P. van Essen

Infectioloog
T. Sprong

Lees meer over de unit infectiepreventie bij het onderdeel 'Patiënt'.

Contact

Afdeling
C70

E-mail
hygiene@verwijder-dit.cwz.nl

Telefoon
Algemeen telefoonnummer unit infectiepreventie 024 365 81 67

Buiten kantooruren
Dienstdoende arts microbioloog via 24-uurspost of receptie hoofdingang CWZ