Diagnostiek en laboratorium

De samenwerkende laboratoria van CWZ bieden snelle diagnostiek en koppelen pathologische en spoedresultaten direct aan u terug. Bij spoed staan wij zelfs buiten kantoortijden voor u klaar.

Kwaliteit van de laboratoria

De laboratoria zijn een belangrijke schakel binnen de transmurale zorgketen waardoor wij de zorg van uw patiënt met hoge kwaliteit continue leveren. Wij bieden snelle diagnostiek en koppelen pathologische en spoedresultaten direct aan u terug. Bij spoed staan wij ook buiten kantoortijden voor u klaar. Hierbij is de directe samenwerking en afstemming met andere zorgprofessionals en specialisten vanuit de tweede lijn een unieke meerwaarde.

De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen.

Bepalingen laboratorium

Alle bepalingen van de huisartsen staan overzichtelijk in de eLabgids. U vindt de eLabgids op een externe pagina. Via onderstaande koppeling wordt u hier automatisch naar toe verwezen.

eLabgids

Dicoon is het uitvoerende laboratorium voor CWZ. In deze eLabgids (bepalingenwijzer) kunt u informatie opzoeken over de bepalingen die het klinisch chemisch hematologisch laboratorium, het medisch microbiologisch laboratorium en het apotheeklaboratorium verrichten.

In deze eLabgids vindt u alle belangrijke informatie van en over het laboratorium van Dicoon. Denk daarbij aan referentiewaarden, maar ook aan contactgegevens en openingstijden. De eLabgids is daarmee hét online platform voor collega’s, verwijzers en patiënten van Dicoon.

Let op: wij nemen de onderzoeksaanvraag alleen in behandeling als deze voldoet aan de eisen zoals beschreven bij de betreffende bepaling (informatie, vraagstelling, verpakking, bewaarcondities).

Laboratoriumorganisatie Dicoon

De laboratoria van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) zijn samengebracht in de nieuwe organisatie Dicoon vanaf 2023. De nieuwe standplaats wordt Elst.

De laboratoria voor medische microbiologie, klinische chemie (waaronder bloedafname en bijbehorende prikposten) en geneesmiddelenbepalingen, farmacogenetica en toxicologie (klinische farmacie) gaan daarmee samen door in de nieuwe zelfstandige organisatie Dicoon.