Parkinson en psychiatrie polikliniek

Op de polikliniek parkinson en psychiatrie werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in psychiatrische klachten en de ziekte van parkinson en parkinsonismen.

Naast de bekende veranderingen in het bewegen kunnen bij de ziekte van parkinson of aanverwante aandoeningen ook stemming-, angst en geheugenklachten en verwardheid optreden. Stemmings- en angststoornissen komen bijvoorbeeld bij ongeveer 40% van de patiënten met de ziekte van parkinson voor. Behalve de aandoening zelf, met de bijbehorende veranderingen in de hersenen en het zich moeten aanpassen aan het hebben van een chronisch progressieve ziekte, kan ook de medicatie voor de ziekte van parkinson psychiatrische klachten geven zoals dingen zien of geloven die er niet zijn, of impulscontrolestoornissen (bijvoorbeeld veel kopen, seksuele ontremming) veroorzaken.

Het omgaan en behandelen van deze klachten en de verwerking van het ziek zijn vormen het aandachtsgebied van de poli parkinson en psychiatrie. Er is aansluiting bij het Parkinsonnet.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De neuroloog, huisarts of andere arts verwijst u naar de polikliniek. De secretaresse van de polikliniek psychiatrie neemt contact met u op om een intake afspraak te maken.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek psychiatrie A15

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Fax
024 365 73 64

Openingstijden
8.30 tot 12.45 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Gang van zaken

 • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
 • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten.
 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek psychiatrie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
 • Afhankelijk van de vraag van de arts die u heeft doorverwezen, blijft het bij een eenmalig adviesgesprek. Of u krijgt een behandeling op de polikliniek. Denk aan medicijnen of coachende gesprekken. Een opname is soms mogelijk op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

Met welke vragen kunt u terecht bij de parkinson en psychiatrie polikliniek

 • Ik heb last van depressie of apathie en heb de ziekte van parkinson. Wat kan ik hier aan doen?
 • Ik zie dingen die er niet zijn sinds de parkinsonmedicatie, is dit te verhelpen?
 • Mijn partner vindt mij zo veranderd en heeft moeite met mijn gedrag.
 • Ik ben soms impulsief. Wat is er met mij aan de hand?

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional remij, c.c.t..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
M
R
 • Remij, C.C.T.
  Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt