Meningeoomoperatie

Een meningeoomoperatie hangt helemaal af van de lokalisatie en grootte van de tumor en kan variëren van redelijk eenvoudig tot uitermate gecompliceerd.

Hoe de operatie verloopt en wat de eventuele gevolgen zijn hangt af van de plaats en grootte van de tumor.

Toon meer

Bij de operatie wordt een luikje in de schedel gemaakt (craniotomie) boven het gebied waar de tumor zich bevindt. Na het openen van het harde hersenvlies kan de tumor vervolgens met een speciaal apparaat worden weg getrild en weggezogen, tot in het gebied eromheen waar het normale hersenweefsel zich bevindt. Meningeomen zijn doorgaans goed van het normale hersenweefsel af te grenzen. Dit wordt uiteraard met rust gelaten. Verder wordt er bij een operatie uiteraard ook altijd op gelet dat neurologisch belangrijke gebieden niet worden beschadigd. Dit geeft vaak de beperkingen van een operatie aan.

Waar gebeurt een hersentumoroperatie?

Een hersentumoroperatie gebeurt op de OK (operatiekamer).

Nabehandeling

Na volledige verwijdering is nabehandeling doorgaans niet noodzakelijk. Soms kan de tumor niet volledig verwijderd worden. Dit hangt meestal samen met de plaats waar deze zich bevindt. Zo zal het aan de schedelbasis veel moeilijker zijn om het complete tumorbed, de aanhechting, te verwijderen, dan wanneer de tumor oppervlakkig ligt. Wanneer aan de hand van controleonderzoek (MRI of CT) blijkt dat de tumor opnieuw groeit, kan gekozen worden voor een nieuwe operatie of eventueel selectieve bestraling. Bestraling kan ook noodzakelijk zijn in de zeldzame gevallen waarin sprake is van kwaadaardige ontaarding van de tumor. Mede vanwege de kans op het opnieuw aangroeien van de tumor na operatie zal de patiënt enige tijd onder controle blijven van de neuroloog of neurochirurg, waarbij de duur van de controle afhangt van de kans op het ontstaan van een nieuwe tumor (recidief). Het doel van de bestraling is de (rest)tumor te inactiveren, waardoor geen verdere groei meer optreedt. Dit lukt echter niet altijd.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.