Endoscopische operatie craniosynostose

Wat is endoscopische craniosynostosechirurgie

Bij kinderen met een craniosynostose zijn een of meerdere schedelnaden te vroeg gesloten. Hierdoor kan de schedelvorm afwijken. Een endoscopische craniosynostosechirurgie kan dit verhelpen. Bij deze behandeling worden de gesloten schedelnaden geopend. Dit blijkt vaak alleen niet voldoende te zijn om de vorm van de schedel weer goed te krijgen. Vaak worden er ook uitgebreide correcties en reconstructies gedaan.

Waar gebeurt endoscopische craniosynostosechirurgie?

Deze behandeling gebeurt bij het Neurochirurgisch centrum nijmegen

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme neurochirurgie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.