Nierstenen verwijderen via kijkoperatie

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor nierstenen:

Hoe gaat het verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie?

Voor deze operatie krijgt u narcose. Bij deze operatie prikt de uroloog de nier door de huid aan met een naald. Daarna wordt met behulp van röntgen- en echo-apparatuur een hol buisje ingebracht. Hierdoor brengt de uroloog een kijker naar binnen om de steen op te zoeken. Daarna vergruist en verwijdert hij de steen. Er wordt een buisje (nierkatheter) achtergelaten in de nier, om bloed of gruis af te voeren. Ook krijgt u na afloop van de operatie een blaaskatheter. Als niet alle steen verwijderd is, is er een re-operatie nodig. Dit is in ongeveer 30% van alle gevallen nodig.

Waar gebeurt het verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie?

Voor deze operatie gaat u naar de verpleegafdeling urologie. De operatie zelf vindt dan plaats in de operatiekamer (OK) van CWZ.

Afbeelding

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.