Katheterisatiekamer

Op de katheterisatiekamer van cardiologie komt u voor een hartkatheterisatie of een dotterbehandeling. Interventiecardiologen voeren de ingreep uit.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De cardioloog vraagt het onderzoek of de behandeling aan. De afspraak wordt voor u gemaakt. Bij het maken van de afspraak krijgt u mondelinge informatie over het onderzoek. Vaak krijgt u ook een folder mee.

Afspraak afzeggen/wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken katheterisatiekamer

  • Neem alle benodigde papieren mee en een geldige legitimatie
  • Meld u bij de balie op de afdeling.
  • Graag uw medicijnen meenemen in de originele doos/dozen.
  • Neem plaats in de wachtkamer.
  • U wordt gevraagd om een BMRO-formulier in te vullen voor preventie infectieziekten.
  • Een verpleegkundige roept u op voor het onderzoek.
  • U wordt naar de dagbehandeling gebracht, waar u zich kunt omkleden en wordt opgenomen.
  • Een verpleegkundige brengt u naar de katherisatiekamer.
  • Soms komt u na de katheterisatie terug op de dagbehandeling.

Bereikbaarheid

Afdeling
Katheterisatiekamer, hartfunctie-afdeling B27, begane grond tegenover poli cardiologie

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 40 (van 8.00 tot 18.00 uur)

Openingstijden
Op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.