Psychologisch onderzoek bij kinderen

Wat is een psychologisch onderzoek?

Het doel van een psychologisch onderzoek is: het beter begrijpen van jouw klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling. De onderzoeksresultaten geven inzicht in jouw sterkere en zwakkere kanten en kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling.

De inhoud van elk psychologisch onderzoek is anders, omdat elk onderzoek zijn eigen vraag heeft. Er zijn verschillende soorten onderzoek: neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en intelligentie onderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek ligt de nadruk op cognitieve klachten. Voorbeelden van cognitieve klachten zijn concentratie- of geheugenproblemen.

Deze klachten en de gevolgen van deze klachten voor jouw dagelijks leven worden in kaart gebracht. Op basis van neuropsychologisch onderzoek geven we informatie over het ontstaan van de klachten. De klachten komen bijvoorbeeld door een hersenaandoening. Ook geven we adviezen over hoe jij het beste met de klachten kan omgaan en welke mogelijkheden voor behandeling of begeleiding er voor jou zijn.

Neuropsychologische tests meten onder andere het:

 • Geheugen.
 • Concentratievermogen.
 • Werktempo.
 • Waarneming.
 • Taal en spraak.
 • Ruimtelijk inzicht.
 • Planning.

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij een persoonlijkheidsonderzoek ligt de nadruk op de emotionele en sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met problemen of emoties? Inzicht op dit gebied kan helpen om jezelf, jouw situatie en problemen beter te begrijpen, zodat jij er beter mee om kunt gaan. Op basis hiervan geven we advies over een passende behandeling of begeleiding.

Meer informatie over een psychologisch onderzoek

Meer informatie over psychologisch en neuropsychologisch onderzoek vind je op de website van het Nederlands instituut van psychologen, NIP. En op de webiste  van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie.

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar jouw sterke en minder sterke kanten.We kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor jou, mogelijkheden voor thuis en/of op school. Het onderzoek kan helpen om te ontdekken waar problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld: wanneer doe je iets dat eigenlijk te moeilijk is?

Hoe verloopt een psychologisch onderzoek?

 • Je wordt persoonlijk uitgenodigd voor het onderzoek. Dit gebeurt meestal schriftelijk.
 • Het psychologisch onderzoek begint met een gesprek waarin we jouw klachten in kaart brengen. Het gesprek wordt gevoerd door de psycholoog die het psychologisch rapport gaat schrijven.
 • In het gesprek kunnen jij en je ouders aangeven waar jij last van hebt. Er is ook ruimte voor het inbrengen van eigen vragen over jouw klachten.
 • Vervolgens neemt de psychologisch medewerker een aantal tests, vragenlijsten en soms interviews af.
 • Je krijgt uitleg over de tests, opgaven, vragenlijsten en beantwoordt eventuele vragen. Dit duurt ongeveer één tot twee dagdelen. Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer maar in meerdere keren wordt afgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je snel vermoeid bent. De keuze voor de tests en vragenlijsten is afhankelijk van de vraag.

De meeste kinderen vinden de tests leuk om te doen. Met behulp van vragenlijsten brengen we onder andere psychische klachten, probleemoplossende vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken of de manier van omgaan met andere mensen in kaart.

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een psychologisch rapport. Na ongeveer drie weken bespreekt de psycholoog de bevindingen met je ouders en soms met jou erbij. We maken hiervoor een afspraak met jou of je ouders. Jouw ouders en/of jij hebben een adviesgesprek met de psycholoog. Die heeft ook het eerste gesprek met jou en je ouders gevoerd en de rapportage geschreven. 

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van het NIP en de site van hetRadboudumc.

Waar gebeurt een psychologisch onderzoek?

Een psychologisch onderzoek vindt plaats op de afdeling medische psychologie (C14).

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.