Holteronderzoek

Met behulp van een opname recorder wordt gedurende 24/48 uur of 7 dagen vindt een doorlopende registratie van uw hartritme plaats tijdens de dagelijkse bezigheden.

In overleg met uw behandelend arts wordt er een holter onderzoek aangevraagd. Het onderzoek is pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden uitvoeren.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Op uw borst zullen met plakkers elektroden worden bevestigd, De elektroden vangen signalen van het hart op. Deze signalen worden opgeslagen in de recorder. Wanneer de recorder is bevestigd wordt u gevraagd gedurende die periode een dagboekje bij te houden. U noteert daarop wat u zoal doet en voelt met de dag en het tijdstip. (bijv. koffiedrinken, slapen, fietsen, hartkloppingen)

24/ 48uur of 7 dagen later worden de plakkers van uw borst verwijderd en de recorder losgekoppeld. De informatie die op de recorder staat wordt via een rapport aan de arts teruggekoppeld.

Welke voorbereiding is er nodig?

  • Gebruik geen bodylotion
  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte van de hartfunctieafdeling (B26).
  • Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald.

Waar vindt het onderzoek plaats?

De holter wordt aangesloten op de hartfunctieafdeling, B26.

Folders

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze verpleegafdeling. Dit hangt af van uw situatie.