Training ontspanningsvaardigheden

Tijdens deze vaardigheidstraining leert u een juiste en diepe ontspanning te bereiken door middel van ontspanningsoefeningen.

U krijgt hierdoor geleidelijk meer controle over de spanning in uw lichaam. 

Toon meer

In het leven krijgt iedereen wel eens te maken met stress of spanningen. Ons lichaam en onze spieren zijn veel vaker gespannen dan wij zelf opmerken. Over het algemeen is een reactie van het lichaam op spanning niet slecht. Maar langdurige spanning heeft een ongunstige invloed op lichaam en geest. En kan op lange termijn zorgen voor lichamelijke of psychische klachten.

Door ontspanningsoefeningen is het mogelijk lichamelijke en psychische klachten te voorkomen, reeds bestaande klachten te verminderen of te verhelpen en het herstel na ziekte te bevorderen. Daarbij leert u tijdens de ontspanningsoefeningen ook om de aandacht op het eigen lichaam te richten zodat men gevoeliger wordt voor de signalen die het lichaam uitzend. Met als uiteindelijk doel het tijdig leren (h)erkennen van stresssignalen.

Voor wie is een training ontspanningsvaardigheden?

De training is bedoeld voor mensen die hun lichamelijke en psychische gezondheid willen verbeteren. En dit willen bereiken door controle te willen krijgen over hun algehele spanningsniveau door middel van ontspanningsoefeningen.

Hoe werkt een training ontspanningsvaardigheden?

  • U kunt zich aanmelden via uw behandelend specialist of verpleegkundig- specialist. U wordt daarna uitgenodigd voor een intakegesprek om te zien of deze training geschikt voor u is. Als u reeds onder behandeling bent bij de afdeling medische psychologie, kunt u zich via uw behandelend psycholoog voor de training aanmelden.
  • De training start bij voldoende aanmeldingen en bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten van ongeveer 1 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 personen met uiteenlopende aandoeningen en wordt begeleid door een psycholoog.
  • In de training wordt met verschillende oefenvormen gewerkt; onder andere progressieve spierontspanningsoefeningen, aandachtsoefeningen en geleide meditatie technieken.
  • Daarnaast worden er soms onderlinge ervaringen met het oefenen uitgewisseld. De training werkt het beste als u er thuis dagelijks ook tijd aan besteed, ongeveer een half uur.

Waar gebeurt een training ontspanningsvaardigheden?

Een training ontspanningsvaardigheden gebeurt op de afdeling medische psychologie (C14).

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.