Zaadbal niet ingedaald

Wat is een niet-ingedaalde testikel?

De zaadballen ontwikkelen zich bij jongetjes vlakbij de nieren tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de testikels via het lieskanaal in de balzak ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms gebeurt deze ‘indaling’ niet. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of het lieskanaal zitten. Hierdoor kunnen later problemen met de vruchtbaarheid ontstaan.

Soms kan de bal vanuit het lieskanaal in het balzakje worden gebracht. Wanneer de bal dan in de balzak blijft liggen, is er sprake van een pendelbal, die niet behandeld hoeft te worden.

Klachten / symptomen niet-ingedaalde testikel

Eén of beide zaadballen zitten in de buik of het lieskanaal en kan niet in de balzak worden gebracht.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling niet ingedaalde zaadbal operatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.