Nierfunctie vervangende therapie IC

In het lichaam bevinden zich twee nieren: links en rechts in de buik.

Deze zorgen ervoor dat afvalstoffen en vocht met de urine worden uitgeplast.

Toon meer

Op de Intensive Care komt het regelmatig voor dat de nieren van een patiënt niet goed functioneren. De nieren functioneerder bijvoorbeeld voor de opname niet meer goed of de nieren zijn tijdens de opname minder goed gaan functioneren door bijvoorbeeld een infectie, lage bloeddruk of medicatie.

Als de nieren de afvalstoffen en/of vocht niet meer goed kunnen verwijderen uit het lichaam, wordt de patiënt steeds zieker. Allereerst kunnen de nieren door medicatie gestimuleerd worden om weer te gaan werken. Lukt dit niet, dan moet de functie van de nieren overgenomen worden.

Continue nierfunctie vervangende therapie

Voordat de nierfunctie wordt overgenomen, plaatst de arts een dialysekatheter in een groot bloedvat. Vaak is dit in de hals of in de lies. Het inbrengen van de katheter gebeurt op de IC en onder plaatselijke verdoving.

Het overnemen van de nierfunctie gebeurt met behulp van een dialyseapparaat. Hierbij wordt het bloed vanuit het lichaam naar het apparaat geleidt, waarin de afvalstoffen en eventueel het vocht worden verwijderd. Het gezuiverde bloed wordt daarna weer naar het lichaam geleidt.

Hoelang de patiënt afhankelijk blijft van de nierdialyse is moeilijk te zeggen.

De IC-verpleegkundige bedient het apparaat, let op de alarmen en zorgt voor het wisselen van de zakken met vloeistof.

Intermitterende dialyse (IHD)

Als herstel van de nierfunctie langer duurt, kan de patiënt ook kortdurend gedialyseerd worden. Dit noemen we kortdurende dialyse. De parameters van de patiënt moeten hiervoor wel stabiel zijn. De arts van de Intensive Care bekijkt dan dagelijks of dialyseren op die dag noodzakelijk is. Het kortdurend dialyseren gebeurt in een aantal uren per dag. De verpleegkundige van de dialyseafdeling komt naar de IC en verzorgt deze kortdurende behandeling.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.